Pozvánky 2021


Dôležitý oznam k Pašiovému sprievodu:

Video a audio záznam:  http://ekumenake.rimkat.sk/