Dorast

Od  15.10.2020 sa rušia všetky bohoslužobné cirkevné stretnutia.

Dorast to je kopa mladých ľudí vo veku 11-15 rokov. Existujú všelijaké kopy mladých ľudí, ale táto je zvláštna tým,že mnoho z nás sa rozhodlo nasledovať Pána Ježiša Krista a dokonca sa s Ním osobne poznáme.

Stretávame sa každý piatok 
od 15:30 do 18:00 
na Zvonárskej 23, Košice.