AKTUAL-INFO


Úvod

Vitajte na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. Košice.
Život cirkevného zboru zahŕňa všetky vekové kategórie. Deti, dorast mládež, rodiny, Modlitebné spoločenstvo, Rodinné spoločenstvo, Diakoniu, službu Samaritán, Spevácky zbor Chválospev a viaceré misijné projekty mládeže.