AKTUAL-INFO


Vážení členovia Evanjelického a.v. cirkevného zboru Košice. Mimoriadna situácia v našej krajine a s tým súvisiace bezpečnostné opatrenia zamedzujúce šíreniu koronavírusu nás všetkých  stavajú do novej situácie, s ktorou sa musíme postupne vyrovnávať.

  • Rešpektujme VŠETKY nariadenia vlády
  • Chráňme sa používaním ochranných rúšok
  • Pravidelne si umývajme ruky a dodržiavajme hygienu
  • Modlime sa za seba navzájom, ale aj za celú našu spoločnosť
  • Buďme ohľaduplní voči sebe. Ak vo svojom okolí poznáte  niekoho, kto žije sám a mohol by potrebovať pomoc, napríklad s nákupom potravín, drogérie, alebo liekov, ponúknite mu pomoc vy, resp. hľadajte možnosť, ako to zabezpečiť.
Milosť nášho Pána a Spasiteľa nech je so všetkými nami. 


    Vitajte na stránke 
Cirkevného zboru  Evanjelickej cirkvi a.v. Košice.
          Život cirkevného zboru zahŕňa všetky vekové kategórie. Deti, dorast mládež, rodiny, Modlitebné spoločenstvo, Rodinné spoločenstvo, Diakoniu, službu Samaritán, Spevácky zbor Chválospev a viaceré misijné projekty mládeže.