Aktuálny dvojtýždňový
LOCKDOWN
znamená, že od 25.11. do 7.12. sa NEKONAJÚ bohoslužby v kostole.

Plánované bohoslužby
28.11. na 1.adventnú nedeľu aj s Večerou Pánovou sa NEKONAJÚ.
Nedeľný príhovor bude na You Tube o 9:30
Plánované bohoslužby 
5.12. na 2.adventnú nedeľu aj s Večerou Pánovou sa NEKONAJÚ.
Nedeľný príhovor bude na You Tube o 9:30
Predsedníctvo CZ prosí  členov cirkevného zboru, aby s porozumením prijali tieto súčasné obmedzenia. Veríme, že ich budete rešpektovať.


Pri dodržaní týchto podmienok :
- Pri vstupe podpísanie PREZENČNEJ LISTINY
- DEZINFEKCIA RÚK
- PREKRYTIE nosa a úst
- Dodržiavať dostatočné ODSTUPY 
sa budú môcť konať :
 - krsty (maximálne 6 prítomných)
 - sobáše (maximálne 6 prítomných)
Počet účastníkov na pohrebe  určuje pohrebná služba. Túto informáciu dostanete tam.   
 - pohreby
Bližšie aktuálne informácie budeme priebežne oznamovať. 
Prijmite to s porozumením. Buďme zodpovední.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory  z rôznych cirkevných zborov.

V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.

Namiesto vencov môžete využiť možnosť prispieť do zbierky pre pozostalú manželku a jej rodinu, ktorú vyhlásil BÚ VD.

Finančné prostriedky môžete zasielať na účet VD ECAV na Slovensku:

SK83 0900 0000 0000 9629 3513, variabilný symbol 2199, správa pre prijímateľa: Vargovčákovci.

Zbierka potrvá do 15. 12. 2021, keď bude odovzdaná pozostalej manželke, sestre farárke Kristínke Vargovčákovej.


Vážení členovia Evanjelického a.v. cirkevného zboru Košice. AJ naďalej dodržiavajme požadované opatrenia:

  • Rešpektujme VŠETKY nariadenia vlády

  • Chráňme sa používaním ochranných rúšok

  • Pravidelne si umývajme ruky a dodržiavajme hygienu

  • Modlime sa za seba navzájom, ale aj za celú našu spoločnosť

  • Buďme ohľaduplní voči sebe. Ak vo svojom okolí poznáte  niekoho, kto žije sám a mohol by potrebovať pomoc, napríklad s nákupom potravín, drogérie, alebo liekov, ponúknite mu pomoc vy, resp. hľadajte možnosť, ako to zabezpečiť.

Milosť nášho Pána a Spasiteľa nech je so všetkými nami.
Tranovského kalendáre, Tesnou bránou

Tranovského kalendáre sa nebudú predávať v kancelárii FÚ, ale cez predajňu Brána, čo je na Zvonárskej 23 vo dvore. Môžete si zakúpiť aj rôzne nástenné a stolové kalendáre, Tesnú bránu a ďalšiu kresťanskú literatúru. 

Zvyčajne majú otvorené PO až  PIA od 11:00 do 17:00 (niekedy iba do 16:00) Môžete si overiť či majú otvorené vtedy, keď by ste tam išli.  telefón:   62 200 96.


 


 

    Cirkevný zbor  Evanjelickej cirkvi a.v. Košice.
          Život cirkevného zboru zahŕňa všetky vekové kategórie. Deti, dorast mládež, rodiny, Modlitebné spoločenstvo, Rodinné spoločenstvo, Diakoniu, službu Samaritán, Spevácky zbor Chválospev a viaceré misijné projekty mládeže.