Aktuálne pandemické opatrenia pre KOŠICE 

   Covidový semafor od 4.10 2021 je  bordový - II. stupeň OHROZENIA.    Umožňuje, aby sa bohoslužieb mohli zúčastniť  veriaci za splnenia týchto podmienok:
 - Nedeľné ranné 9:30 - len zaočkovaní                  (neobmedzený počet prítomných) 

- Večerné nedeľa a utorok o 18:00 len OTP
  
 (počet maximálne 50 prítomných)
   - Očkovaní (plne očkovaní)
   - Testovaní- (PCR 72 hod. AG 48 hod.)
   - Prekonali covid 

- Pri vstupe podpísanie PREZENČNEJ LISTINY
- DEZINFEKCIA  RÚK
- PREKRYTIE nosa a úst 
- Dodržiavať dostatočné ODSTUPY

Predsedníctvo CZ prosí  členov cirkevného zboru, aby s porozumením prijali tieto súčasné obmedzenia. Veríme, že ich budete rešpektovať.


Pri dodržaní týchto vyššie spomenutých podmienok sa budú môcť konať aj:
 - krsty
 - sobáše
Počet účastníkov na pohrebe  určuje pohrebná služba. Túto informáciu dostanete tam.   
 - pohreby
Bližšie aktuálne informácie budeme priebežne oznamovať. 
Prijmite to s porozumením. Buďme zodpovední.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory  z rôznych cirkevných zborov.

V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.


Vážení členovia Evanjelického a.v. cirkevného zboru Košice. AJ naďalej dodržiavajme požadované opatrenia:

  • Rešpektujme VŠETKY nariadenia vlády

  • Chráňme sa používaním ochranných rúšok

  • Pravidelne si umývajme ruky a dodržiavajme hygienu

  • Modlime sa za seba navzájom, ale aj za celú našu spoločnosť

  • Buďme ohľaduplní voči sebe. Ak vo svojom okolí poznáte  niekoho, kto žije sám a mohol by potrebovať pomoc, napríklad s nákupom potravín, drogérie, alebo liekov, ponúknite mu pomoc vy, resp. hľadajte možnosť, ako to zabezpečiť.

Milosť nášho Pána a Spasiteľa nech je so všetkými nami.
Tranovského kalendáre, Tesnou bránou

Tranovského kalendáre sa nebudú predávať v kancelárii FÚ, ale cez predajňu Brána, čo je na Zvonárskej 23 vo dvore. Môžete si zakúpiť aj rôzne nástenné a stolové kalendáre, Tesnú bránu a ďalšiu kresťanskú literatúru. 

Zvyčajne majú otvorené PO až  PIA od 11:00 do 17:00 (niekedy iba do 16:00) Môžete si overiť či majú otvorené vtedy, keď by ste tam išli.  telefón:   62 200 96.


 


 

    Cirkevný zbor  Evanjelickej cirkvi a.v. Košice.
          Život cirkevného zboru zahŕňa všetky vekové kategórie. Deti, dorast mládež, rodiny, Modlitebné spoločenstvo, Rodinné spoločenstvo, Diakoniu, službu Samaritán, Spevácky zbor Chválospev a viaceré misijné projekty mládeže.