Cirkevný zbor
Služby Božie
Práca s deťmi; dorast a mládež
Práca s rodinami
Diakonia
Hudba
Médiá
Misia
Odkazy na weby
Najčítanejšie
(okrem titulnej stránky)
Titulná stránka
SAREPTA - projekt pre evanjelickú materskú školu
©tvrtok, 27. október 2016

„SAREPTA - z malého veľké...“

(1. kniha Kráľov 17:10-16 a Evanjelium podľa Marka 12:38-44)

Evanjelická materská škola na Exnárovej 10 v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je Košický seniorát otvorila svoje brány 2.9.2013. Na ceste kreovania projektu vytvorenia evanjelickej materskej a základnej školy sme sa posunuli ďalej. Začali sme štvrtý rok života EMŠ SOVIČKY. V novom školskom roku sme otvorili 4 triedy pre deti vo veku 3 – 6 rokov. OTVORILI SME AJ JEDNU ŠPECIALNU TRIEDU PRE POSTIHNUTÉ DETI s rôznymi diagnózami. Sú to deti zo zrušeného detského centra pri Detskej fakultnej nemocnici. Prijali sme to ako výzvu aj ako službu jeden druhému. Nakoľko na tieto deti dostaneme finančný normatív až marci 2017, potrebujeme toto obdobie zvládnuť aj po ekonomickej stránke. Potrebujeme pre tieto deti dotvoriť vhodné podmienky pre spokojnosť detí aj rodičov. (Vízia: špeciálne hračky a zdravotné pomôcky, potrebujeme oplotením vymedziť im detské ihrisko, potrebujeme zvládnuť prevádzkové náklady.) Okrem modlitieb potrebujeme aj reálnu pomoc vo forme individuálnych finančných prostriedkov.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí doteraz VENOVALI a VENUJETE EMŠ prostredníctvom finančného projektu „SAREPTA - z malého veľké...“ dobrovoľný finančný príspevok.

Vopred za Vašu ochotu a štedrosť ďakujeme. Veríme, že projekt „SAREPTA - z malého veľké...“ si nájde dostatočný počet ľudí, ktorí tento spoločný projekt podporia na ceste k finančnej nezávislosti.

S úctou

Zuzana Martinová, riaditeľka EMŠ

Dušan Havrila, zástupca zriaďovateľa EMŠ

Prosíme, aby tí, čo majú záujem a vôľu individuálne finančne podporiť projekt „SAREPTA - z malého veľké...“ nech vyplnia nižšie uvedený formulár, čo nám poslúži ako informačný zdroj pre predpokladané vytváranie kapitálu a možného plánovania využitia finančných zdrojov na rozvoj a chod EMŠ. Aby ste si utvorili obraz, čo sme už dosiahli tak si pozrite www.ems-sovicky.eu

Návratka, formát PDF


Článok denníka Korzár z 1.10.2016 o okolnostiach, ktoré viedli ku vzniku projektu SAREPTA.

Naposledy aktualizované ( ©tvrtok, 24. november 2016 )
500 dní modlitieb do reformácie za reformáciu
Nedeµa, 11. september 2016

„Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.“

Jer.29,12

...aj touto formou chcem vyzvať a pozvať našich bratov a sestry do kampane 500 dní modlitieb za cirkev, ktorá začne 18.6.2016 a vyvrcholí o 500 dní, 31.10.2017.

Mgr. Stanislav Kocka – vedúci modlitebného spoločenstva (MoS)

Naposledy aktualizované ( Nedeµa, 11. september 2016 )
Čítať ďalej...
Vyučovanie evanjelického náboženstva na základných školách v školskom roku 2016/2017
Pondelok, 05. september 2016
Pondelok
ZŠ Tomášikova 3113.00(1. stupeň)
14.00(2. stupeň)
ZŠ Fábryho 4414.45
Utorok
SZŠ Dneperská 113.30
ZŠ Požiarnická 313.45(2. stupeň)
ZŠ Bruselská 1814.00
Streda
ZŠ Staničná 1313.15(1. stupeň)
14.00(2. stupeň)
Štvrtok
ZŠ Požiarnická 312.45(1. stupeň)
ZŠ L. Novomeského 213.00(I. skupina)
13.50(II. skupina)
ZŠ Park Angelinum 814.00
Piatok
Naposledy aktualizované ( Sobota, 10. september 2016 )
Pridajte sa k rekonštrukcii webstránky
Streda, 16. marec 2011
ImageNa rok 2011 je naplánovaná prestavba tejto webstránky, čo pomôže nielen jej vzhľadu, ale aj obsahu, ktorý sa takto bude ľahšie spravovať viacerým, ktorí by na stránku chceli prispievať . Ako správca stránky nášho cirkevného zboru sa na vás obraciam s prosbou o dobrovoľnícku výpomoc s touto prestavbou. Ak priložíte ruku k dielu, mohli by sme všetci mať novú stránku čoskoro, inak možno bude hotová až na jeseň (v septembri až novembri).
Naposledy aktualizované ( Streda, 16. marec 2011 )
Čítať ďalej...
História Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Košiciach (1.časť)
Piatok, 16. marec 2007

Úvodné slovo.
Staré latinské príslovie, ktoré hovorí: „Historia est magistra vitae“ možno použiť aj pri snahe sprítomniť si minulosť evanjelictva v Košiciach a okolí na poučenie a na získanie podnetov pre prácu v prítomnosti i najbližšej budúcnosti.

V tomto nahliadnutí do histórie nášho cirkevného zboru v Košiciach sa budeme venovať významným udalostiam, ktoré boli súčasťou celkového rámca dejín reformácie a vzkriesenia evanjelictva po vydaní Tolerančného patentu v roku 1781.

Naposledy aktualizované ( Pondelok, 28. máj 2007 )
Čítať ďalej...
časopis Soli Deo Gloria 1/2016 (22 MB) 
3/2014 (14 MB) 
2/2014 (29 MB) 
1/2014 (25 MB)
4/2013 (13 MB)
3/2013 (32 MB)
2/2013 (14 MB)
    ______________

Image
Deň po dni – plán ako prečítať celú Bibliu za jeden rok
ImagePostupným čítaním od začiatku do konca

ImageČítať súbežne starú a novú zmluvu
Služby Božie
nedeľa 9.30hlavné
nedeľa 18.00* večerné
utorok 18.00*večerné
*večerné v zime o 17.00
Ďalšie aktivity
streda 18.00 M23
štvrtok 16.30 bibl.hod.
štvrtok 17.00mládež
piatok 16.00dorast
nedeľa 16.00
rodinné misijné spoloč.
Kontakt

Cirkevný zbor ECAV Košice
Mlynská 23
040 01 Košice
(farský úrad)

Úradné hodiny:
pondelok    9.00 – 13.00
utorok    -nestránk. deň-
streda         9.00 – 16.00
štvrtok        9.00 – 12.00
piatok         9.00 – 13.00

podrobnejšie >>

Tel.: 055 6220247
E-mail:

ďalšie kontakty >>

Titulná stránka Vyhľadávanie Novinky cez RSS Prihlásenie