Dňa 24. októbra 2020 nás vo veku 84 rokov navždy opustil Mgr. Ján Kunca

Dňa 24. októbra 2020 nás vo veku 84 rokov opustil Mgr. Ján Kunca, prvý riaditeľ Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach. V roku 1992 sa podieľal na príprave vzniku našej školy, ktorá bola do siete škôl na Slovensku zaradená od 1.9.1994 a dodnes je značkou kvalitného bilingválneho vzdelania, založeného na kresťanských princípoch a hodnotách. Na Evanjelickom gymnáziu J.A. Komenského pôsobil Mgr. Ján Kunca ako pedagóg a ako riaditeľ školy 7 rokov. Stál pri zrode školského žiackeho speváckeho zboru Chorus Comenianus, ktorý má svoje pevné miesto a výborný ohlas v meste Košice, Evanjelickej a. v. cirkvi, ale aj v rámci SR a v zahraničí.

Mgr. Ján Kunca svojimi odbornými vedomosťami, dlhoročnými skúsenosťami, organizačnými schopnosťami, pracovným zanietením, ale predovšetkým ľudským prístupom a vtipným nadhľadom počas aktívneho pôsobenia v školstve, ale aj po odchode do dôchodku, prispieval k rozvoju školy, vzdelávania a formovaniu mladej generácie. Bývalému riaditeľovi nášho gymnázia bola v roku 2017 udelená Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania, kultúry a spoločenského života a za dosiahnuté výsledky pri rozvoji základného a stredného školstva pri príležitosti životného jubilea - 80. narodenín. Pri príležitosti 500.výročia reformácie ECAV bol ocenený Pamätnou medailou a Pamätným listom za presadzovanie kresťanských hodnôt v spoločnosti.

S láskou v srdciach a v modlitbách ďakujeme Pánu Bohu za jeho život a dielo. Navždy zostane v našich spomienkach. Česť jeho pamiatke.


Reformačný modlitebný týždeň 26.-30.okt.2020

Vzhľadom na zákaz bohoslužobných zhromaždení Reformačný modlitebný týždeň v tomto roku sa bude konať iným spôsobom.

Každý večer o 18:00 hodine bude zverejnený príhovor na danú tému a podnety k modlitbám .

CESTA K REFORMÁCII
26.okt. - Za čo som ochotný zomrieť?    pieseň:475   POZRIEŤ VIDEO 
27.okt. - Prečo by malo byť Božie Slovo autoritou nášho života?
    
POZRIEŤ VIDEO
28.okt. - Zákon a evanjelium    pieseň: 619 
29.okt. - Neputuješ sám
30.okt. - Potrebujem osobnú reformáciu?

Pripojte sa k nám každý večer k spoločným modlitbám.

Vážení členovia CZ ECAV Košice.
Od 15.10.2020 začína platiť nové nariadenie Pandemickej komisie a Krízového štábu.
Od  15.10.2020 sa rušia všetky bohoslužobné cirkevné stretnutia.

Môžete si vypočuť zvukový záznam nedeľných príhovorov o 9:30. 

Pri dodržaní hygienických pandemických opatrení v interiéri:
1 človek na 15 m2 a všetci ochranné rúška, sa budú môcť konať:
 - krsty
 - sobáše
 - pohreby

Stránkové hodiny na farskom úrade:
  Pondelok 9:00 - 12:00,    
  Streda 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00,  
  Piatok 9:00 - 12:00

Bližšie aktuálne informácie budeme priebežne oznamovať. 
Prijmite to s porozumením. Buďme zodpovední.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory  z rôznych cirkevných zborov.
V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT. 

Vážení členovia Evanjelického a.v. cirkevného zboru Košice. AJ naďalej dodržiavajme požadované opatrenia:

  • Rešpektujme VŠETKY nariadenia vlády

  • Chráňme sa používaním ochranných rúšok

  • Pravidelne si umývajme ruky a dodržiavajme hygienu

  • Modlime sa za seba navzájom, ale aj za celú našu spoločnosť

  • Buďme ohľaduplní voči sebe. Ak vo svojom okolí poznáte  niekoho, kto žije sám a mohol by potrebovať pomoc, napríklad s nákupom potravín, drogérie, alebo liekov, ponúknite mu pomoc vy, resp. hľadajte možnosť, ako to zabezpečiť.

Milosť nášho Pána a Spasiteľa nech je so všetkými nami.
Doručíme vám domov . . .

Bratia a sestry,
nakoľko sú kostoly zatvorené a zatiaľ nevieme na ako dlho, ponúkame vám možnosť doručenia Evanjelického posla, časopisu Východ a Cestou svetla k vám domov.
Stačí ak telefonicky - 0911 951 641 alebo emailom: kobylan@gmail.com si ich objednáte. Doručíme vám ich do vašej poštovej schránky.
Nech vám aj ich čítanie pomáha k duchovnému povzbudeniu v čase, keď sa nemôžeme stretnúť ako spoločenstvo spolu.

 

    Vitajte na stránke 
Cirkevného zboru  Evanjelickej cirkvi a.v. Košice.
          Život cirkevného zboru zahŕňa všetky vekové kategórie. Deti, dorast mládež, rodiny, Modlitebné spoločenstvo, Rodinné spoločenstvo, Diakoniu, službu Samaritán, Spevácky zbor Chválospev a viaceré misijné projekty mládeže.