Vážení členovia CZ ECAV Košice.
S radosťou sme prijali ďalšie uvoľňovanie prísnych opatrení. 

Služby Božie sa môžu konať pri dodržaní týchto požiadaviek:

1. Vstup do kostola len s rúškom (šál, šatka)
2. Pri vstupe do kostola - bude dezinfekcia rúk
3. Maximálny počet miest v kostole je 500 ľudí 

Veríme, že prijmete tieto obmedzenia s porozumením.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky
Evanjelickej špeciálnej materskej školy
Exnárova 10,Košice
 

 

Vážení členovia Evanjelického a.v. cirkevného zboru Košice. AJ naďalej dodržiavajme požadované opatrenia:

  • Rešpektujme VŠETKY nariadenia vlády
  • Chráňme sa používaním ochranných rúšok
  • Pravidelne si umývajme ruky a dodržiavajme hygienu
  • Modlime sa za seba navzájom, ale aj za celú našu spoločnosť
  • Buďme ohľaduplní voči sebe. Ak vo svojom okolí poznáte  niekoho, kto žije sám a mohol by potrebovať pomoc, napríklad s nákupom potravín, drogérie, alebo liekov, ponúknite mu pomoc vy, resp. hľadajte možnosť, ako to zabezpečiť.
Milosť nášho Pána a Spasiteľa nech je so všetkými nami.    Vitajte na stránke 
Cirkevného zboru  Evanjelickej cirkvi a.v. Košice.
          Život cirkevného zboru zahŕňa všetky vekové kategórie. Deti, dorast mládež, rodiny, Modlitebné spoločenstvo, Rodinné spoločenstvo, Diakoniu, službu Samaritán, Spevácky zbor Chválospev a viaceré misijné projekty mládeže.