Na budúcu nedeľu a v pondelok budú Svätodušné sviatky.

31.5.2020 NEDEĽA 9:30 
     a po skončení bude spoveď s Večerou Pánovou
31.5.2020 večerné o 18:00 spojené so spoveďou a Večerou Pánovou.


1.6.2020 PONDELOK  9:30 
   a po skončení bude spoveď s Večerou Pánovou
1.6.2020 večerné o 18:00 spojené so spoveďou a Večerou Pánovou.

Pri prisluhovaní Večere Pánovej MUSÍME dodržiavať 2 metrové odstupy a víno sa bude dávať v jednorázových plastových kalíškoch.


Vážení členovia CZ ECAV Košice.
S radosťou sme prijali uvoľňovanie prísnych opatrení. 

Služby Božie sa môžu konať pri dodržaní týchto požiadaviek:

1. Vstup do kostola len s rúškom (šál, šatka)
2. Pri vstupe do kostola - bude dezinfekcia rúk
3. Dodržiavať odstup 2 metre. (aj pri sedení aj pri státí)
4. Maximálny počet miest v kostole je 120 ľudí - na označených miestach!

Veríme, že prijmete tieto obmedzenia s porozumením a spoločne nájdeme spôsob rozdelenia počtu účastníkov bohoslužieb ráno aj večer. 

Služby Božie v nedeľu o 9:30  a 18:00
budú rovnaké. 
(Tie isté piesne a tá istá kázeň)
Nebudeme deliť účastníkov podľa veku.
Vážení členovia Evanjelického a.v. cirkevného zboru Košice. AJ naďalej dodržiavajme požadované opatrenia:

  • Rešpektujme VŠETKY nariadenia vlády
  • Chráňme sa používaním ochranných rúšok
  • Pravidelne si umývajme ruky a dodržiavajme hygienu
  • Modlime sa za seba navzájom, ale aj za celú našu spoločnosť
  • Buďme ohľaduplní voči sebe. Ak vo svojom okolí poznáte  niekoho, kto žije sám a mohol by potrebovať pomoc, napríklad s nákupom potravín, drogérie, alebo liekov, ponúknite mu pomoc vy, resp. hľadajte možnosť, ako to zabezpečiť.
Milosť nášho Pána a Spasiteľa nech je so všetkými nami. 
 

 

    Vitajte na stránke 
Cirkevného zboru  Evanjelickej cirkvi a.v. Košice.
          Život cirkevného zboru zahŕňa všetky vekové kategórie. Deti, dorast mládež, rodiny, Modlitebné spoločenstvo, Rodinné spoločenstvo, Diakoniu, službu Samaritán, Spevácky zbor Chválospev a viaceré misijné projekty mládeže.