Kontakty na Farský úrad


Meno
EmailTelefón
Evanjelický a.v. farský úrad
kosice@ecav.sk+421 55 6220247; 0907 915 128
Mgr. Linkesch Samuel        farár- seniorlinkesch@gmail.com0907 951 648
PaedDr. Dušan Havrila, PhD. farárhavrilad@centrum.sk
0905 155 749
Mgr. Kocka Stanislavfarárstano.kocka@gmail.com0904 803 892         
    Ing. Daniel Kobyľan            zb.dozorca         ecavke@mail.t-com.sk    +421 55 6234596                  

      Poštová adresa: Cirkevný zbor ECAV, Mlynská 23, 040 01 Košice