Kontakty na Farský úrad


Meno
EmailTelefón
Evanjelický a.v. farský úrad
kosice@ecav.sk+421 55 6220247
Mgr. Linkesch Samuel        farár- seniorlinkesch@gmail.com0907 951 648
PaedDr. Havrila Dušan, PhD. farárhavrilad@centrum.sk
0905 155 749
Mgr. Kocka Stanislavfarárstano.kocka@gmail.com0904 803 892         
                                               
  Ing. Daniel Kobyľan             zb.dozorca     ecavke@mail.t-com.sk   +421 55 6234596;  0911 951 641 
     
 Poštová adresa:
Cirkevný zbor ECAV, Mlynská 23, 040 01 Košice