Deti a Mamiklub

Mladšia a staršia besiedka
 
    Obe besiedky sa stretávajú  každú nedeľu okrem sviatkov, počas hlavných Služieb Božích POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA v priestoroch ZBC (mladší na poschodí, starší na prízemí).
 
Na mladšej besiedke sa stretáva priemerne 11 detí predškolského veku. Čítali sme a rozprávali o tom, že Pán Boh je ako hrnčiar, dážď, skala, orol či sudca a záleží Mu na každom jednom z nás. Učíme sa aj o Pánovi Ježišovi – Záchrancovi – prostredníctvom príbehov a piesní. Na tejto besiedke svedomito slúžia rodiny Butkovičova, Ondkova, Plevova, Martin Takáč (husle) a študentka Nicole Gross.
  Každú prvú nedeľu v mesiaci sú deti pozvané k požehnaniu detí v našom chráme Božom.
 
Staršia besiedka je pre deti od 2. ročníka až po 6. ročník (vrátane). V roku 2016 chodilo na besiedku okolo 20 detí. Tento rok sme na besiedke hovorili o Knihe bez slov, o modlitbe, radosti, viere a v novom školskom roku sme začali preberať príbehy Starej zmluvy a čo sa z toho dnes môžeme naučiť o Pánu Bohu a o nás. Pri programe pomáhali vedúci Janka Šefranková, Kristína Straková, Barbora Kotíková a Matej Almáši.
      Deti zo staršej besiedky sa počas letných prázdnin zúčastnili tábora, ktorý organizoval tím staršej besiedky. Ústrednou témou výletu bola Skúška odvahy, vysvetlená na príbehu Daniela. Na tábor prišlo 36 detí a konal sa na Mníchovskom potoku pri Bardejove. Na začiatku nového šk. roka sme organizovali povýletové stretnutie a Seniorátne stretnutie detí. Modlíme sa, aby na besiedku mohlo prichádzať viac detí, a tým sa dozvedieť o Pánu Bohu nové, dôležité pravdy pre ich životy.
 Ďakujeme za modlitby za detskú besiedku.

             Daniela Plevová a Ivana Badiarová      

MAMI KLUB

Každý utorok dopoludnia od 9:30 do 11:30 hod. sa v priestoroch ZBC spieva, tlieska i tancuje, pretože deti, ktoré ešte nechodia do škôlky, majú tu svoj klub. Ďakujeme Pánu Bohu za oči, uši, rúčky aj nôžky, hráme divadielko alebo schovávačky. V r. 2016 prichádzalo približne 15 detí  (7 mamičiek a 1 otecko) a starostlivá teta Boženka Velebná s pomocnou rukou, radou, či úsmevom. 
Stretnutie je otvorené, mamičky majú možnosť pozývať svoje priateľky – mamičky na materskej dovolenke –bez rozdielu vyznania.

Ďakujeme za modlitby a prosíme o Božie vedenie pri sprostredkovaní lásky druhým na týchto stretnutiach. Daniela Plevová

Viac informácií dostanete u Danky Plevovej: daniela.plevova@gmail.com 


Detský letný tábor
Stará Voda 21.-26.8.2017

Koncom prázdnin sa na Starej Vode uskutočnil besiedkový výlet pre detí 6-12 rokov. Spoločný čas tu strávilo 50 detí z CZ Košice, CZ Košice-Terasa a CZ Gelnica. Spolu s vedúcimi sa nás tu stretlo až 70. Celý tábor sa niesol v „tieni“ Božích Rytierov viery. Hlavnou témou bola „Božia výzbroj“ z Pavlovho listu Efezským. Spolu s deťmi sme sa učili, o výzbroji, ktorú nám Pán Boh daroval, čo pre nás znamenajú jej jednotlivé časti a ako ich v našom každodennom živote používať.

Počas dňa sme sa trávili spoločný čas veľkými hrami, kde sme spolu súťažili v tímoch, tiež sme mali rôzne športové a kreatívne aktivity. Večerný čas sme trávili spolu pri piesňach, opakovaním hlavných myšlienok ranných biblických tém a rôznymi hrami. Jeden večer sme mali nočnú hru. Vo štvrtok sme absolvovali náročnú túru na neďaleký „Kráľovský stolec.“

Sme vďační Pánu Bohu za tento hodnotný a hlboký čas v spoločenstve a veríme, že to, čo sme sa naučili, budeme vedieť dať aj do praxe.

Kristína Straková a Stanislav Kocka