Deti a Mamiklub

Mladšia a staršia besiedka
                     
Staršia besiedka
Staršiu besiedku v roku 2022 navštevovalo priemerne 13 detí vo veku 7 až 12 rokov. V januári a februári sme ešte pripravovali besiedky online formou, od marca sme sa stretávali opäť v zborových priestoroch. Spoločne hráme hry, rozprávame sa, spievame piesne, modlíme sa a spoznávame Pána Boha prostredníctvom Biblických príbehov. V minulom školskom roku sme prechádzali príbehy zo života Pána Ježiša. V tomto školskom roku spoznávame kráľov starej zmluvy aj Kráľa kráľov Ježiša- toho najlepšieho vládcu pre náš život.
Vždy v prvú nedeľu v mesiaci sa stretávame v kostole na požehnanie detí. Pri rôznych príležitostiach počas roka sa deti zapájajú do bohoslužieb spevom, modlitbou či čítaním Biblického textu.
V lete sa uskutočnil prímestský besiedkový tábor, ktorého sa zúčastnilo 31 detí z besiedky aj mimo nášho zboru. Tábor mal názov „Indiánsky“. Deti sa cez misionárske príbehy o indiánoch učili dôležitým cnostiam (pomoc druhým, priateľstvo, odvaha, pravdivosť, vernosť).
Počas Vianočných sviatkov deti vystúpili v kostole s piesňami a krátkym programom.
Staršiu besiedku pripravujú: Peter Butkovič, Zuzka Ontková, Ivana Kobyľanová, Maťka Takáčová, Ester Harčárová a Janko Pleva. Sme vďační a máme radosť, že všetci môžeme prispieť svojim dielom do tejto služby. Ďakujeme rodičom aj všetkým podporovateľom besiedky.
Za tím staršej besiedky Ivana Kobyľanová
Mladšia besiedka
Stretnutia mladšej besiedky sa v r. 2022 rozbiehali pomaly kvôli covid-ovej situácii a opatrnosti rodičov detí. Od marca sme sa stretávali v priestoroch detskej miestnosti s ôsmymi deťmi vo veku 1,5 – 5 rokov. Od septembra pribudli na besiedku mladé šikovné pomocníčky Ivka Butkovičová a Livka Fodorová a ďalších sedem detí predškolského veku. Prostredníctvom „besiedkových hodín“ deti spoznávajú program besiedky, ktorý je vždy rovnaký a malým deťom dáva pocit bezpečia.  Spievame ukazovacie pesničky, učíme sa modlitbe, opakujeme si veršíky z Božieho Slova.
Aktivitami, hrami a divadielkom sme spoznávali príbehy o stvorení sveta, o potope aj o narodení Pána Ježiša.
Vždy v prvú nedeľu v mesiaci deti s rodičmi idú najprv do kostola na POŽEHNANIE DETÍ a potom pokračujú na besiedke v ZBC/ 1. poschodie. Pozývame všetky deti (maličké môžu prísť v sprievode rodičov) na besiedku, ktorá je tu pre vás každú nedeľu počas bohoslužieb. Tešíme sa na vás!
Prosíme vás o modlitby za detské srdiečka a za požehnaný čas na našich besiedkach.
Za mladšiu besiedku Daniela Plevová

 

MAMI KLUB

Dohromady za rok 2022 prišlo na klub 22 mamičiek a 24 detí vo veku 1,5 až 3 roky.

Tešíme sa, že prichádzajú mamky s prvým - druhým dieťatkom ale aj tie, ktoré sú na materskej s 3. či 4. dieťatkom a môžeme sa navzájom obohatiť svojimi skúsenosťami.

Stretnutia sú otvorené pre každého bez rozdielu vyznania.


Bližšie informácie u Danky Plevovej - daniela.plevova@gmail.com - 0902 395 737

Detský letný tábor
Stará Voda 21.-26.8.2017

Koncom prázdnin sa na Starej Vode uskutočnil besiedkový výlet pre detí 6-12 rokov. Spoločný čas tu strávilo 50 detí z CZ Košice, CZ Košice-Terasa a CZ Gelnica. Spolu s vedúcimi sa nás tu stretlo až 70. Celý tábor sa niesol v „tieni“ Božích Rytierov viery. Hlavnou témou bola „Božia výzbroj“ z Pavlovho listu Efezským. Spolu s deťmi sme sa učili, o výzbroji, ktorú nám Pán Boh daroval, čo pre nás znamenajú jej jednotlivé časti a ako ich v našom každodennom živote používať.

Počas dňa sme sa trávili spoločný čas veľkými hrami, kde sme spolu súťažili v tímoch, tiež sme mali rôzne športové a kreatívne aktivity. Večerný čas sme trávili spolu pri piesňach, opakovaním hlavných myšlienok ranných biblických tém a rôznymi hrami. Jeden večer sme mali nočnú hru. Vo štvrtok sme absolvovali náročnú túru na neďaleký „Kráľovský stolec.“

Sme vďační Pánu Bohu za tento hodnotný a hlboký čas v spoločenstve a veríme, že to, čo sme sa naučili, budeme vedieť dať aj do praxe.

Kristína Straková a Stanislav Kocka