Deti a Mamiklub

Mladšia a staršia besiedka
 
   

Mladšiu besiedku navštevovalo v r. 2019 priemerne 12 detí predškolského veku a deti 1. ročníka ZŠ.

Do služby na besiedke sú zapojení rodičia týchto detí: Peter Korinek, Daniela Plevová, Martin Takáč (ktorý aj hrá na husliach) a Miloš Varga.

Program predškoláckej besiedky riadia „besiedkové hodiny“, kde deti pomocou obrázkov vidia, čo nasleduje. Spievame ukazovacie pesničky, učíme sa modlitbe, opakujeme si veršíky z Božieho Slova. Cez príbehy detských hrdinov z Biblie alebo pomocou príbehov o zvieratkách sa deti učia poslušnosti rodičom aj Pánu Bohu. Piesňami a modlitbami chválime Pána Ježiša, aktivitami a hrami upevňujeme, čo sme sa naučili.

Vždy v prvú nedeľu v mesiaci deti s rodičmi idú najprv do kostola na POŽEHNANIE DETÍ a potom pokračujú na besiedke v ZBC/ 1. poschodie.

Špeciálnej besiedky na Deň detí sa zúčastnilo 28 detí.

Počas Vianočných sviatkov deti vystúpili v kostole s piesňami a biblickými veršami.

Pozývame všetky deti (maličké môžu prísť v sprievode rodičov) na besiedku, ktorá je tu pre vás každú nedeľu počas bohoslužieb. Tešíme sa na vás!

Prosíme i o modlitby za detské srdiečka a za požehnaný čas na našich besiedkach.

Daniela Plevová
 

STARŠIA BESIEDKA

Služobníci: Ivanka Kobyľanová, Peter a Katarína Butkovičovci, Zuzana Ondková, pomocníci Ester Harčarová, Martina Takáčová...

Staršiu besiedku v roku 2019 navštevovalo priemerne 10 detí od 2. ročníka až po konfirmáciu. Stretávame sa každú nedeľu s výnimkou sviatkov, počas hlavných Služieb Božích v priestoroch ZBC na prízemí. Tento rok sme čerpali z materiálu Kidzana a hovorili sme si príbehy zo života Pána Ježiša. Okrem toho sa spolu s deťmi modlíme, spievame, učíme veršíky a hráme.

Zúčastňujeme sa podujatí pre deti organizovaných cirkevným zborom, seniorátom a Detskou misiou.

Počas letných prázdnin sa uskutočnil besiedkový výlet.

Tešíme sa, že privádzate svoje deti na besiedku a ďakujeme za vaše modlitby.

Za tím staršej besiedky Ivana Kobyľanová

 

MAMI KLUB

Každý utorok dopoludnia od 9:30 do 11:30 hod. sa v priestoroch ZBC spieva, tlieska i tancuje, pretože deti, ktoré ešte nechodia do škôlky, majú tu svoj klub. Ďakujeme Pánu Bohu za oči, uši, rúčky aj nôžky, hráme divadielko alebo schovávačky. V r. 2016 prichádzalo približne 15 detí  (7 mamičiek a 1 otecko) a starostlivá teta Boženka Velebná s pomocnou rukou, radou, či úsmevom. 
Stretnutie je otvorené, mamičky majú možnosť pozývať svoje priateľky – mamičky na materskej dovolenke –bez rozdielu vyznania.

Ďakujeme za modlitby a prosíme o Božie vedenie pri sprostredkovaní lásky druhým na týchto stretnutiach. Daniela Plevová

Viac informácií dostanete u Danky Plevovej: daniela.plevova@gmail.com 

Detský letný tábor
Stará Voda 21.-26.8.2017

Koncom prázdnin sa na Starej Vode uskutočnil besiedkový výlet pre detí 6-12 rokov. Spoločný čas tu strávilo 50 detí z CZ Košice, CZ Košice-Terasa a CZ Gelnica. Spolu s vedúcimi sa nás tu stretlo až 70. Celý tábor sa niesol v „tieni“ Božích Rytierov viery. Hlavnou témou bola „Božia výzbroj“ z Pavlovho listu Efezským. Spolu s deťmi sme sa učili, o výzbroji, ktorú nám Pán Boh daroval, čo pre nás znamenajú jej jednotlivé časti a ako ich v našom každodennom živote používať.

Počas dňa sme sa trávili spoločný čas veľkými hrami, kde sme spolu súťažili v tímoch, tiež sme mali rôzne športové a kreatívne aktivity. Večerný čas sme trávili spolu pri piesňach, opakovaním hlavných myšlienok ranných biblických tém a rôznymi hrami. Jeden večer sme mali nočnú hru. Vo štvrtok sme absolvovali náročnú túru na neďaleký „Kráľovský stolec.“

Sme vďační Pánu Bohu za tento hodnotný a hlboký čas v spoločenstve a veríme, že to, čo sme sa naučili, budeme vedieť dať aj do praxe.

Kristína Straková a Stanislav Kocka