Konfirmandi

Konfirmandi 1.ročník. šk.rok 2022/2023

 

Zápis na prípravu ku konfirmácii bude 20.9. a 27.9.  od 15,00 -16,00 v zborovej sieni na Mlynskej 23 

Zápis sa týka detí od 12 rokov (rok narodenia 2010)  

Bližšie informácie: Dušan Havrila 0905 155 749; email: edukaciaevn@gmail.com


Konfirmandi 2.ročník. šk.rok 2022/2023
Vyučovanie 2.ročníka v piatok o 15:00 v Zborovom centre na Zvonárskej 23/prízemie


 

Spomienky z predošlých rokov: