Konfirmandi

Školský rok 2017/2018 Zápis do 1.ročníka prípravy ku konfirmácii.

Zápis do 1.ročníka bude v piatok 22.9. o 15.00 v zborovej sieni, Košice, Mlynská 23/1.p.


Po dvojročnej príprave sa konala Slávnosť konfirmácie 21.5.2017
Tohtoročná konfirmácia mala svoju malú zvláštnosť, že sa stretlo 16 chlapcov a 16 dievčat.  Tak, ako spoločne prípravu začali, tak spoločne všetci aj úspešne ukončili a boli konfirmovaní.

Na slávnosti spieval aj zborový spevokol Chválospev
Konfirmandom a konfirmandkám prajeme Božie požehnanie a aj naďalej ich vítame na stretnutiach dorastu a mládežníckom Reštarte.