Konfirmandi

Školský rok 2017/2018 

1. ročník prípravy ku konfirmácii: PIATOK 15:00, Zborové centrum Zvonárska 23/prízemie   - br. Stanislav Kocka
2. ročník prípravy ku konfirmácii: PIATOK 14:45, Zborová miestnosť, Mlynská 23/1. poschodie  - br. Dušan Havrila


Po dvojročnej príprave sa konala Slávnosť konfirmácie 21.5.2017  - br. Samuel Linkesch
Tohtoročná konfirmácia mala svoju malú zvláštnosť, že sa stretlo 16 chlapcov a 16 dievčat.  Tak, ako spoločne prípravu začali, tak spoločne všetci aj úspešne ukončili a boli konfirmovaní.

Na slávnosti spieval aj zborový spevokol Chválospev
Konfirmandom a konfirmandkám prajeme Božie požehnanie a aj naďalej ich vítame na stretnutiach dorastu a mládežníckom Reštarte.