Konfirmandi

Konfirmandi  šk.rok 2023/2024

2.ročník - informácie br. farár Dušan Havrila
1.ročník
 - informácie br. farár Stanislav Kocka 

Spomienky z predošlých rokov: