Konfirmandi

Konfirmandi 1.ročník.
Vyučovanie 1.ročníka v piatok o 15:00 v Zborovom centre na Zvonárskej 23/prízemie

 

Spomienky z predošlých rokov: