Konfirmandi

Vyučovanie konfirmácie 1.ročník 

Zápis do 1.ročníka konfirmácie bude v UTOROK  24.9.2019 o 15:00 v zborovej sále Mlynská 23/1.poschodie. 


Vyučovanie konfirmácie 2. ročník 

Začne v PIATOK 13.9.2019 o 14:45 v zborovom centre Zvonárska 23/prízemie. 


 

Spomienky z predošlých rokov: