Konfirmandi

Konfirmandi 1.ročník.
Vyučovanie 1.ročníka v piatok o 15:00 v Zborovom centre na Zvonárskej 23/prízemie
V čase do 10.1.2022 príprava konfirmandov NEBUDE.

Konfirmandi 2.ročník.
Vyučovanie 2.ročníka v piatok o 15:00 v Zborovej sále na Mlynskej 23/1.poschodie
V čase do 10.1.2022 príprava konfirmandov NEBUDE.


 

Spomienky z predošlých rokov: