Konfirmandi

Konfirmandi  šk.rok 2023/2024

1.ročník - informácie br. farár Stanislav Kocka 

Spomienky z predošlých rokov: