Konfirmandi

Konfirmandi 1.ročník.
Vyučovanie 1.ročníka bude v piatok o 15:00 v Zborovom centre na Zvonárskej 23/prízemie
(Stále môžete prihlásiť nových žiakov. Prvýkrát nech príde aj niekto z rodičov) 
R-O-R (rúška, odstupy, ruky dezinfikované)

Konfirmandi 2.ročník.
Vyučovanie 2.ročníka bude v piatok o 15:00 v Zborovej sále na Mlynskej 23/1.poschodie
R-O-R (rúška, odstupy, ruky dezinfikované)


 

Spomienky z predošlých rokov: