Rodinné spoločenstvo

SRO-Spoločenstvo rodín pripravilo 24.6.2017 deň plný zábavy, detských súťaží, príjemných rozhovorov a pochutnávanie si na grilovaných špecialitách.  Kto bol, neoľutoval.

Práca s rodinami

Zaujať a povzbudiť pre prácu s rodinami má za cieľ aj stránka www.utociste.sk občianskeho združenia Útočište.


Viac informácií: facebook.com/ros.kosice

 

Spoločenstvo rodín úzko spolupracuje aj s Rodinným spoločenstvom ECAV, ktoré organizuje výborné konferencie zameraná na manželstvo a rodinu. 


Letný rodinný pobyt 2017:


Spoločné otvorenie kampane Národného týždňa manželstva 2017

v našej komunite SRO v Košiciach sa konalo v atraktívnom prostredí kaviarne NIKOLA.

Jedným z jej majiteľov je Peter, ktorý sa ujal hostiteľkej úlohy a zvládol ju na výbornú. Samozrejme s výdatnou pomocou svojej milej manželskej opory – Alice. Cieľom večera bolo stretnutie. Ľudí, ktorí sú spolu na manželskej ceste. Obraz cesty dobre vystihuje spoločné cestovanie životom. Nie je to ľahká a bezproblémová cesta a preto to mnohí vzdávajú už na začiatku, v polovici, alebo aj na konci. Kampaň je práve o tom – dodať ľuďom nových síl, impulzy, povzbudenia.

Večer moderovaný osvedčenou dvojicou moderátorov – Peťom a Ivkou – sa uberal po veselých, bizarných ale aj jedinečných cestičkách manželstva. Veď cesta každého z nás je rôzne dlhá a naše zážitky a skúsenosti sa tak neuveriteľne líšia, že ich rozprávanie a zdieľanie môže byť veľmi obohacujúce. A v tomto duchu aj prebiehal celý večer. Po úvodnej komickej scénke, poukazujúcej na nesmiernu rozdielnosť muža a ženy, napríklad pri takom prozaickom nakupovaní! Matúš a Danka sa priznali, že to bola realistická epizóda z ich spoločného nakupovania, pri ktorej sa nemuseli štylizovať do “kože” niekoho iného. Celá komunita potom dostala otázku:

V čom sa vaša rozdielnosť prejavuje podobne?