CrossRoadClub, Reštart, KECY a M23 


Reštart

Je to stretávanie stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. Už samotný názov Reštart ukazuje, že v tejto službe mládeži sa vždy hľadajú nové formy a prostriedky zrozumiteľné ich generácii. V duchovnom živote máme napredovať a to je vždy výzva k reštartu vo svojom živote.

Stretnutia sa konajú
piatok o 18:00 v Zborovom centre Zvonárska 23,1.poschodie.

Viac informácií: https://www.facebook.com/restart.kosice/
 

CRC – alebo CrossRoadClub 

Klub mladých na križovatke mnohých staromestských ciest a chodníkov. To bola idea pri vytváraní tejto mládežníckej klubovne. A stala sa realitou. DNES je klub využívaný študentami, ktorí v jeho priestoroch nachádzajú miesto oddychu, učenia sa počas dňa, spoločných stretnutí pri aktivitách a rôznych programoch.Stretnutie mládeže mládeže M23 - v post-teenagerskom veku - VŠ a mladí pracujúci:
streda 18.00 v zborovom centre (ZBC), Zvonárska 23, pod bránou VPRAVO

 

Čo sú to KECY?

Kecy (Konversational English Camp For Youth) sú službou nášho zboru stredoškolskej mládeži. Našou snahou je budovať vzťahy priateľstva, pripravovať letné anglické tábory, klubové aktivity počas celého roka a zdieľať kresťanské hodnoty stredoškolákom. Chceme byť súčasťou ich prípravy na zmysluplný život a povzbudzovať ich, aby boli generáciou "history makerov" - ľudí, ktorí chcú tvoriť dejiny a meniť tvár svojho okolia k lepšiemu.

Viac informácií: 

ecavke.sk/kecy
facebook.com/dzivoKECY