Náboženstvo na ZŠ šk.r. 2019/2020

Náboženstvo sa v ZŠ nevyučuje!

Pondelok
ZŠ Fábryho 44   14:45 

Utorok
ZŠ Tomášikova   13:30 
         14:15    
             
SZŠ Dneperská 1   13:30 
ZŠ Bruselská 18  14:00    

Streda
ZŠ Požiarnická 3 13:00
         13:45  
ZŠ Staničná 13     14:45   

Štvrtok
ZŠ L. Novomeského 2  12:45
              13:50   
              
ZŠ Park Angelinum 8  12:45 
            13:45