Chválospev

Najbližšie stretnutie bude v UTOROK 17.9.2019  17:00


25.8.2018  spevokol Chválospev sa zúčastnil slávnosti v Gemerskej obci Rákoš. Táto obec si pripomínala 700.výročie založenia a 207 rokov posviacky Evanjelického kostola v Rákoši. Milej slávnosti sa popri domácich zúčastnilo mnoho hostí. Slávnostným kazateľom bol emeritný generálny biskup Prof.Dr. Július Filo. V programe vystúpil Chválospev aj hudobná skupina z Gočova: Admirál.  V kultúrnom dome sme si vypočuli prednášku o dávnej histórii baníctva v tejto obci.


29.10.2017 Spoločné poďakovanie evanjelickej aliancie: Vďačnosť za Bibliu. Pri 500.výročí reformácie

https://www.youtube.com/watch?v=yGUlo0I7UPQ&feature=player_embedded


22.10.2017 Žatva duchovnej piesne, Budimír


Chválospev vydal svoje 2. CD v jubilejnom roku 200. výročia posvätenia chrámu Božieho. 
CD Boh je moja nádej si môžete zakúpiť na farskom úrade, Cena: 5.- Eur