Chválospev

Spevokol Chválospev má nácviky v zborovej sieni (Mlynská 23 / 1. posch.)
v utorok 16.30   V súčasnosti má spevokol Chválospev letné prázdniny. 

Najbližšie stretnutie bude 11.8.2017 o 16:30. 
Piesne na nácvik: Výzva; Buďže so mnou, Pane; Aké je dobré a vzácne; Dnes ešte platí

Chválospev vydal svoje 2. CD v jubilejnom roku 200. výročia posvätenia chrámu Božieho. 
CD Boh je moja nádej si môžete zakúpiť na farskom úrade, Cena: 5.- Eur