Chválospev29.10.2017 Spoločné poďakovanie evanjelickej aliancie: Vďačnosť za Bibliu. Pri 500.výročí reformácie

https://www.youtube.com/watch?v=yGUlo0I7UPQ&feature=player_embedded


22.10.2017 Žatva duchovnej piesne, Budimír


Chválospev vydal svoje 2. CD v jubilejnom roku 200. výročia posvätenia chrámu Božieho. 
CD Boh je moja nádej si môžete zakúpiť na farskom úrade, Cena: 5.- Eur