Chválospev

Najbližšie stretnutie v utorok 24.10.2017  
- piesne: 

Obnovme svoj dom /najnovšia/,   Aké je dobré a vzácne /E 34/,    K Tebe smiem sa blížiť /C 36/, 

Ja v Kristu len /D 71/,  Výzva /B 35/, Nech ťa požehná Hospodin /D 80/   Povedať musím /B 32/


Spevokol Chválospev má nácviky v zborovej sieni (Mlynská 23 / 1. posch.)   v utorok 16.30    

Chválospev vydal svoje 2. CD v jubilejnom roku 200. výročia posvätenia chrámu Božieho. 
CD Boh je moja nádej si môžete zakúpiť na farskom úrade, Cena: 5.- Eur