Príbuzné kontakty

Cirkevný zbor Košice Terasa: www.terasa.sk

Košický seniorát: http://kosickyseniorat.sk

Oficiálna stránka Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v.: http://www.vdecav.sk

Oficiálna stránka Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku:  https://www.ecav.sk

evanjelici.sk

ecav s vami