Príbuzné kontakty

Cirkevný zbor Košice Terasa: www.terasa.sk

Košický seniorát: http://kosickyseniorat.sk/


Oficiálna stránka Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v.: http://www.vdecav.sk/

 Oficiálna stránka Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku: http://www.ecav.sk/?p=najnovsie