Príbuzné kontakty

Cirkevný zbor Košice Terasa: www.terasa.sk

Košický seniorát: http://kosickyseniorat.sk/

Oficiálna stránka Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v.: http://www.vdecav.sk/