Rozpis služieb Božích

Bohoslužieb sa môžete zúčastniť 
bez obmedzení.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.
V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.

Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí
Nedeľa večerné   17:00 
Utorok      17:00
Štvrtok      17:00

Služby Božie v Hrašovíku:
4.nedeľa v mesiaci 8:15/ alebo 14:00 po dohodeSlužby Božie v DSS:

Štvrtok     9:00   DSS Lux  
     10:30  Diakonické centrum Cesty nádeje
Piatok  09:00    DSS Garbiarska  

DECEMBER 2022

Štvrtok 1.12.2022 o 17:00  adventné večerné
         
Nedeľa   4.12.2022 - 2. adventná 
            9:30  hlavné sl.Božie + požehnanie detí, 
         po skončení je Večera Pánova
     17
:00 večerné 
Utorok 6.12.2022 o17:00 adventné večerné 

Štvrtok 8.12.2022 Koncert Filip Jančík  18:30 a 21:00
Piatok  9.12.2022  Koncert Filip Jančík  18:30 a 21:00

Sobota 10.12.2022 o 16:00 Koncert EFKO 
Nedeľa   11.12.2022 - 3. adventná

            9:30 hlavné sl.Božie 
         po skončení je Večera Pánova
Nedeľa 11.12.2022 o 18:00 Koncert Marián Čekovský      
Utorok  13.12.2022 o 17:00  adventné večerné
Štvrtok  15.12.2022 o 17:00  adventné večerné
Piatok 16.12.2022 o 17:00 Koncert České Vánoce        
Nedeľa  18.12.2022 - 4. adventná
          
 8:15  v Hrašovíku s Večerou Pánovou
      9:30 hlavné sl.Božie

         po skončení je Večera Pánova
Nedeľa 18.12.2022 o 17:00 Koncert Chorus Comenianus

Utorok 20.12.2022
o 17:00  večerné s Večerou Pánovou
Streda 21.12.2022 o 18:00 Koncert Sima Magušinová
Štvrtok 22.12.2022 o 17:00  večerné s Večerou Pánovou

24.12.2022 - Štedrý deň

           15:00 maďarské
           16:30 slovenské
25.12.2022 - 1.Slávnosť vianočná
           8:15 v Hrašovíku
           9:30 hlavné sl.Božie
      17:00 večerné
26.12.2022 - 2.Slávnosť vianočná
           9:30 hlavné sl.Božie
      po skončení bude Večera Pánova
      17:00 večerné

Utorok 27.12.2022

        17:00 večerné
31.12.2022 - Starý rok o 17:00
1.1.2023 - Nový rok
            9:30 hlavné sl.Božie
      po skončení bude Večera Pánova
      17:00 večerné               Pastorálne návštevy

Ak by ktokoľvek požadoval osobnú pastorálnu starostlivosť s Večerou Pánovou v domácnosti, môžete o to požiadať na telefónnych číslach:

Stanislav Kocka:     0904 803 892
Dušan Havrila:    0905 155 749
Samuel Linkesch:  0907 951 648