Rozpis služieb Božích

Pandemické opatrenia - aktuálne informácie


Od  15.10.2020  sa rušia všetky bohoslužobné cirkevné stretnutia.


Vážení členovia CZ ECAV Košice.
Od 15.10.2020 začína platiť nové nariadenie Pandemickej komisie a Krízového štábu. 
Od  15.10.2020 sa rušia všetky bohoslužobné cirkevné stretnutia.

Môžete si vypočuť zvukový záznam nedeľných príhovorov o 9:30.

Pri dodržaní hygienických pandemických opatrení v interieri:
1 človek na 15 m2 a všetci ochranné rúška, sa budú môcť konať:
 - krsty
 - sobáše
 - pohreby

Stránkové hodiny na farskom úrade:
  Pondelok 9:00 - 12:00,   
  Streda 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00, 
  Piatok 9:00 - 12:00
Bližšie aktuálne informácie budeme priebežne oznamovať.
Prijmite to s porozumením. Buďme zodpovední.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.

V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT

Reformačný modlitebný týždeň 26.-30.okt.2020

Vzhľadom na zákaz bohoslužobných zhromaždení Reformačný modlitebný týždeň v tomto roku sa bude konať iným spôsobom.

Každý večer o 18:00 hodine bude zverejnený príhovor na danú tému a podnety k modlitbám .

CESTA K REFORMÁCII
26.okt. - Za čo som ochotný zomrieť?   pieseň: 475    POZRIEŤ VIDEO
27.okt. - Prečo by malo byť Božie Slovo autoritou nášho života?      POZRIEŤ VIDEO
28.okt. - Zákon a evanjelium   pieseň: 619 
29.okt. - Neputuješ sám

30.okt. - Potrebujem osobnú reformáciu?

Pripojte sa k nám každý večer k spoločným modlitbám.

Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí

Nedeľa večerné   18:00 
Utorok       18:00


Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku 
(mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23Služby Božie v DSS:

Pondelok 14:30    DSS Skladná ulica / prvý pondelok v mesiaci  - nekonajú sa
Pondelok    14:30    DSS Barca  - nekonajú sa
Štvrtok  10:00    DSS Lux Opatovská cesta  - nekonajú sa
Piatok    09:30    DSS Garbiarska  - nekonajú sa