Rozpis služieb Božích

BOHOSLUŽBY SÚ POVOLENÉ
Postupné uvoľňovanie pandemických opatrení DOVOĽUJE

KONANIE BOHOSLUŽIEB V KOSTOLE

Bohoslužby v kostole môžu byť za splnenia týchto podmienok:
 - 250 účastníkov
- Pri vstupe DEZINFEKCIA RÚK
- Prekrytie nosa a úst RESPIRÁTOROM
- Dodržiavať dostatočné ODSTUPY

Pri dodržaní týchto vyššie spomenutých podmienok sa budú môcť konať aj:
 - krsty
 - sobáše
Počet účastníkov na pohrebe určuje pohrebná služba. Túto informáciu dostanete tam.  
 - pohreby
Bližšie aktuálne informácie budeme priebežne oznamovať.
Prijmite to s porozumením. Buďme zodpovední.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.

V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.


Bohoslužby v  júni 2021:

UTOROK 1.6.2021 o 18:00
NEDEĽA 6.6.2021  o 9:30   a večerné o 18:00

UTOROK 8.6.2021 o 18:00
NEDEĽA 13.6.2021  o 9:30  a večerné o 18:00

UTOROK 15.6.2021 o 18:00
NEDEĽA 20.6.2021  o 9:30  
         o 11:00 Slávnosť konfirmácie s VP pre rodiny konfirmandov
         večerné o 18:00

UTOROK 22.6.2021 o 18:00
NEDEĽA 27.6.2021  o 9:30  a večerné o 18:00
UTOROK 29.6.2021 večerné o 18:00, Sviatok Petra a Pavla


Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí

Nedeľa večerné   18:00 
Utorok       18:00

Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku 
(mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23

Reformačný modlitebný týždeň 26.-30.okt.2020

Vzhľadom na zákaz bohoslužobných zhromaždení Reformačný modlitebný týždeň v tomto roku sa bude konať iným spôsobom.

Každý večer o 18:00 hodine bude zverejnený príhovor na danú tému a podnety k modlitbám .

CESTA K REFORMÁCII

Služby Božie v DSS:

Pondelok 14:30    DSS Skladná ulica / prvý pondelok v mesiaci  - nekonajú sa
Pondelok    14:30    DSS Barca  - nekonajú sa
Štvrtok  10:00    DSS Lux Opatovská cesta  - nekonajú sa
Piatok    09:00    DSS Garbiarska