Rozpis služieb Božích


Služby Božie v kostole:

Od 10.3. až do odvolania  SA ŽIADNE BOHOSLUŽBY NEKONAJÚ!

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí
Nedeľa večerné   17:00 
Utorok      17:00
Štvrtok      17:00


Služby Božie v Hrašovíku:
4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku 
(mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23Služby Božie v DSS:       
Od 10.3. až do odvolania SA NEKONAJÚ! 
Potom oznámime ďalší postup.

Pondelok 14:30    DSS Skladná ulica / prvý pondelok v mesiaci 
Pondelok    14:30    DSS Barca
Štvrtok  10:00    DSS Lux Opatovská cesta
Piatok    09:30    DSS Garbiarska

Od 10.3. až do odvolania SA ŽIADNE BOHOSLUŽBY NEKONAJÚ!5.pôstna 29.3.2020 9:30 VP po skončení Sl.Božích
6.pôstna 05.4.2020 9:30 VP po skončení Sl.Božích
Utorok  07.4.2020 18:00 VP v rámci Služieb Božích
Štvrtok  09.4.2020 18:00 VP v rámci Služieb Božích
Veľký piatok 10.4.2020 9:30 VP po skončení Sl.Božích
Veľký piatok 10.4.2020 18:00 VP v rámci Služieb Božích
Veľkonočný pondelok 13.4.2020 9:30 VP po skončení Sl.Božích