Rozpis služieb Božích

Bohoslužieb sa môžete zúčastniť 
bez obmedzení.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.
V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.

Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí
Nedeľa večerné   17:00 

  • Utorok večerné   17:00
  • Štvrtok večerné 17:00


Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 8:15/ alebo 14:00 / po dohode


Služby Božie v DSS:

Pondelok   14:00  DSS VIA LUX Barca, Andraščíkova 2
Štvrtok         9:00  DSS Lux  Opatovská cesta 1783
      10:15   Diakonické centrum Cesty nádeje, Urbánkova 1
Piatok   09:00  DSS Garbiarska 4  

MAREC  2024

Nedeľa   3.3.2024 - 3.pôstna
    9:30 hlavné sl.Božie s požehnaním detí + Večera Pánova 
    17:00  večerné
Utorok 5.3.  večerné   17:00
Štvrtok    7.3.  večerné   17:00

Nedeľa   10.3.2024 - 4.pôstna
    9:30 hlavné sl.Božie + Večera Pánova    
    17:00   večerné
Utorok 12.3.  večerné   17:00
Štvrtok    14.3.  večerné   17:00

Nedeľa    17.3.2024 - Smrtná nedeľa
     8:15 v Hrašovíku s Večerou Pánovou             
     9:30 pašie + Večera Pánova  
     17:00 večerné
Utorok 19.3. večerné 17:00 
Štvrtok 21.3. večerné 17:00 

Nedeľa   24.3.2024 - Kvetná nedeľa
            9:30 pašie + Večera Pánova
14:00 Večera Pánova pre starších-prízemie Zborové centrum
     17:00 večerné
Utorok 26.3. večerné 17:00 s Večerou Pánovou
Štvrtok 28.3. večerné 17:00 s Večerou Pánovou

Piatok  29.3.2024 - Veľký Piatok
           8:00 maďarské s Večerou Pánovou
      
9:30 pašie + Večera Pánova
      13:00 Pašiový sprievod
      17:00 večerné s Večerou Pánovou
Nedeľa    31.3.2024 - 1.Slávnosť Veľkonočná
      8:15 v Hrašovíku           
      9:30 hlavné sl.Božie  
      17:00 večerné
Pondelok  1.4.2024 - 2.Slávnosť Veľkonočná
            9:30 hlavné sl.Božie + Večera Pánova  
      17:00 večerné
Utorok 2.4. večerné 18:00

Pastorálne návštevy

Ak by ktokoľvek požadoval osobnú pastorálnu starostlivosť s Večerou Pánovou v domácnosti, môžete o to požiadať na telefónnych číslach:

Stanislav Kocka:     0904 803 892
Dušan Havrila:    0905 155 749
Samuel Linkesch:  0907 951 648