Rozpis služieb Božích

Aktuálny dvojtýždňový
LOCKDOWN
znamená, že od 25.11. do 7.12. sa NEKONAJÚ bohoslužby v kostole.

Plánované bohoslužby
28.11. na 1.adventnú nedeľu aj s Večerou Pánovou sa NEKONAJÚ.
Nedeľný príhovor bude na You Tube o 9:30
Plánované bohoslužby
5.12. na 2.adventnú nedeľu aj s Večerou Pánovou sa NEKONAJÚ.
Nedeľný príhovor bude na You Tube o 9:30

Predsedníctvo CZ prosí členov cirkevného zboru, aby s porozumením prijali tieto súčasné obmedzenia. Veríme, že ich budete rešpektovať.


Pri dodržaní týchto podmienok :
- Pri vstupe podpísanie PREZENČNEJ LISTINY
- DEZINFEKCIA RÚK
- PREKRYTIE nosa a úst
- Dodržiavať dostatočné ODSTUPY 
sa budú môcť konať :
 - krsty (maximálne 6 prítomných)
 - sobáše (maximálne 6 prítomných)
Počet účastníkov na pohrebe určuje pohrebná služba. Túto informáciu dostanete tam.  
 - pohreby
Bližšie aktuálne informácie budeme priebežne oznamovať.
Bližšie aktuálne informácie budeme priebežne oznamovať.
Prijmite to s porozumením. Buďme zodpovední.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.

V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.


Bohoslužby
od 2
5.11. do 7.12.2021 sa nekonajú.

Potom oznámime aktuálne zmeny.  
          Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí

Nedeľa večerné   17:00 
Utorok       17:00

Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode


Služby Božie v DSS:

Pondelok   10:30  Diakonické centrum Cesty nádeje
Streda     14:30    DSS Barca

Štvrtok   10:00    DSS Lux Opatovská cesta 
Piatok  09:00    DSS Garbiarska