Rozpis služieb Božích

BOHOSLUŽBY SÚ POVOLENÉ
Postupné uvoľňovanie pandemických opatrení DOVOĽUJE

KONANIE BOHOSLUŽIEB V KOSTOLE

Bohoslužby v kostole môžu byť za splnenia týchto podmienok:
 - 250 účastníkov
- Pri vstupe DEZINFEKCIA RÚK
- Prekrytie nosa a úst RESPIRÁTOROM
- Dodržiavať dostatočné ODSTUPY

Pri dodržaní týchto vyššie spomenutých podmienok sa budú môcť konať aj:
 - krsty
 - sobáše
Počet účastníkov na pohrebe určuje pohrebná služba. Túto informáciu dostanete tam.  
 - pohreby
Bližšie aktuálne informácie budeme priebežne oznamovať.
Prijmite to s porozumením. Buďme zodpovední.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.

V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.


Bohoslužby v auguste 2021:NEDEĽA 1.8.2021  o 9:30  Pamiatka posvätenia chrámu
         večerné o 18:00

UTOROK 3.8.2021 o 18:00
NEDEĽA 8.6.2021  Nedeľa kajúca  o 9:30  a po skončení Večera Pánova
         večerné o 18:00

UTOROK 10.8.2021 o 18:00
NEDEĽA 15.8.2021  o 9:30 a večerné o 18:00

UTOROK 17.8.2021 o 18:00
NEDEĽA 22.8.2021  o 9:30 a večerné o 18:00

UTOROK 24.8.2021 o 18:00
NEDEĽA 29.8.2021  o 9:30 a večerné o 18:00

UTOROK 31.8.2021 o 18:00


Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí

Nedeľa večerné   18:00 
Utorok       18:00

Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku 
(mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23

Služby Božie v DSS:

Pondelok   10:00  Diakonické centrum Cesty nádeje
Streda     14:30    DSS Barca

Štvrtok   10:00    DSS Lux Opatovská cesta 
Piatok  09:00    DSS Garbiarska