Rozpis služieb Božích

BOHOSLUŽBY SÚ POVOLENÉ
Postupné uvoľňovanie pandemických opatrení DOVOĽUJE
od 19.4.2021
KONANIE BOHOSLUŽIEB V KOSTOLE

Bohoslužby v kostole môžu byť za splnenia týchto podmienok:
- Na 15m2 jeden človek. V našom kostole je to cca 50 účastníkov.
- Pri vstupe DEZINFEKCIA RÚK
- Prekrytie nosa a úst RESPIRÁTOROM
- Dodržiavať dostatočné ODSTUPY

Pri dodržaní týchto vyššie spomenutých podmienok sa budú môcť konať aj:
 - krsty
 - sobáše
Počet účastníkov na pohrebe určuje pohrebná služba. Túto informáciu dostanete tam.  
 - pohreby
Bližšie aktuálne informácie budeme priebežne oznamovať.
Prijmite to s porozumením. Buďme zodpovední.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.

V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.


Najbližšie bohoslužby budú:
UTOROK 20.4.2021  o 18:00 Večerné - max. 50 účastníkov
NEDEĽA 25.4.2021  o 9:30  - max. 50 účastníkov
         o 18:00  /totožné ako 9:30/  - max. 50 účastníkov.  
Prosíme vás, aby ste rešpektovali dané  nariadenia. Vopred sa ospravedlňujeme tým, ktorí sa nedostanú do kostola, pretože už bude naplnený počet 50.
V nedeľu si vyberte radšej večerné bohoslužby, ktoré budú totožné s rannými. /rovnaké piesne, rovnaká kázeň/

Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí

Nedeľa večerné   18:00 
Utorok       18:00

Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku 
(mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23

Reformačný modlitebný týždeň 26.-30.okt.2020

Vzhľadom na zákaz bohoslužobných zhromaždení Reformačný modlitebný týždeň v tomto roku sa bude konať iným spôsobom.

Každý večer o 18:00 hodine bude zverejnený príhovor na danú tému a podnety k modlitbám .

CESTA K REFORMÁCII

Služby Božie v DSS:

Pondelok 14:30    DSS Skladná ulica / prvý pondelok v mesiaci  - nekonajú sa
Pondelok    14:30    DSS Barca  - nekonajú sa
Štvrtok  10:00    DSS Lux Opatovská cesta  - nekonajú sa
Piatok    09:30    DSS Garbiarska  - nekonajú sa