Rozpis služieb Božích

Bohoslužieb sa môžete zúčastniť 
bez obmedzení.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.
V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.

Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí
Nedeľa večerné   17:00 
Utorok večerné  17:00
Štvrtok večerné  17:00


Služby Božie v Hrašovíku:
4.nedeľa v mesiaci 8:15/ alebo 14:00 / po dohodeSlužby Božie v DSS:

Štvrtok     9:00   DSS Lux  
     10:30  Diakonické centrum Cesty nádeje
Piatok  09:00    DSS Garbiarska  

MAREC  2023

Štvrtok  2.3.2023 o 17:00 večerné
Nedeľa   5.3.2023 - 2.Pôstna nedeľa, požehnanie detí
            9:30 hlavné sl.Božie, po skončení Večera Pánova
       17:00 večerné   
Utorok  7.3.2023 o 17:00  večerné
Štvrtok 9.3.2023 o 17:00  večerné     
Nedeľa   12.3.2023 - 3.Pôstna nedeľa
          
 9:30 hlavné sl.Božie, po skončení Večera Pánova
     17:00 večerné
Utorok 14.3.2023 o 17:00  večerné
Štvrtok 16.3.2023 o 17:00 večerné
Nedeľa   19.3.2023 - 4.Pôstna nedeľa
              9:30 hlavné sl.Božie, po skončení Večera Pánova
      17:00 večerné
Utorok 21.3.2023 o 17:00 večerné
Štvrtok 23.3.2023 o 17:00 večerné
Nedeľa    26.3.2023 - Smrtná nedeľa - pašie
              9:30 hlavné sl.Božie, po skončení Večera Pánova
        8:15 v Hrašovíku s Večerou Pánovou
      17:00 večerné
Utorok 28.3.2023 o 18:00 večerné
Štvrtok 30.3.2023    o 18:00 večerné
            Pastorálne návštevy

Ak by ktokoľvek požadoval osobnú pastorálnu starostlivosť s Večerou Pánovou v domácnosti, môžete o to požiadať na telefónnych číslach:

Stanislav Kocka:     0904 803 892
Dušan Havrila:    0905 155 749
Samuel Linkesch:  0907 951 648