Rozpis služieb Božích

Bohoslužieb sa môžete zúčastniť 
bez obmedzení.
Pri dodržaní týchto podmienok:
- DEZINFEKCIA RÚK

Za rovnakých podmienok sa budú konať :
 - krsty  - sobáše  - pohreby 
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.
V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.

Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí

Nedeľa večerné   18:00 
Utorok       18:00

Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:00/ alebo 14:00 po dohode


Biblická  hodina:

štvrtok o 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23/prízemieSlužby Božie v DSS:

Štvrtok       10:30  Diakonické centrum Cesty nádeje
Streda     14:30    DSS Barca

Štvrtok   10:00    DSS Lux Opatovská cesta 
Piatok  09:00    DSS Garbiarska  

MÁJ  2022

Nedeľa   1.5.2022 
          9:30 hlavné sl.Božie + Volebný konvent              Generálneho dozorcu ECAV
      
1
8:00 večerné
Utorok 3.5.2022
        18:00 večerné
Nedeľa  8.5.2022
          9:30 hlavné sl.Božie 
           18:00 večerné
Utorok  10.5.2022
        18:00 večerné

Nedeľa  15.5.2022
          9:30 hlavné sl.Božie
           18:00 večerné
Utorok 17.5.2022
        18:00 večerné

Nedeľa  22.5.2022
          9:30 hlavné sl.Božie
           18:00 večerné
Utorok 24.5.2022
        18:00 večerné
Štvrtok 26.5.2022 
        18:00 - Vstúpenie Kr.Pána na nebesá

Sobota 28.5.2022  - 17:00 Večera Pánova
Nedeľa 29.5.2022 
          9:30 - Slávnosť konfirmácie
      
18:00 večerné
Utorok 31.5.2022
        18:00 večerné


Pastorálne návštevy

Ak by ktokoľvek požadoval osobnú pastorálnu starostlivosť s Večerou Pánovou v domácnosti, môžete o to požiadať na telefónnych číslach:

Stanislav Kocka:     0904 803 892
Dušan Havrila:    0905 155 749
Samuel Linkesch:  0907 951 648