Rozpis služieb Božích


Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí
Nedeľa večerné  17:00 
Utorok     17:00
Štvrtok       17:00


Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku (mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23


Služby Božie v DSS:

Pondelok 14:00    DSS Skladná ulica 
Streda   10:00    DSS Lux Opatovská cesta
Streda   14:00    DSS Barca
Piatok    10:00    DSS Garbiarska

Rozpis Služieb Božích s Večerou Pánovou: 

2.12.2018           9:30 1.Adventná            VP-po sl.Božích
9.12.2018           9:30 2.Adventná               VP-po sl.Božích
16.12.2018         9:30 3.Adventná               VP-po sl.Božích
  18.12.2018         17:00 Utorok     VP v rámci sl.Božích
  20.12.2018         17:00 Štvrtok     VP v rámci sl.Božích
23.12.2018         9:30 4.Adventná               VP-po sl.Božích
26.12.2018         9:30 2.Sl. Vianočná             VP-po sl.Božích

1.1.2019             9:30 Nový rok                    VP-po sl.Božích