Rozpis služieb Božích

Služby Božie v kostole:

Nedeľa     9.30
Nedeľa večerné 18:00/17:00 počas zimného času
Utorok        18:00/17:00 počas zimného času

Služby Božie v Hrašovíku:
4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku:
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23

Služby Božie v DSS:

Pondelok 14:30  DSS Skladná ulica 
Streda  9:30  DSS Lux Opatovská cesta
Streda  14:30   DSS Barca
Piatok   9:30     DSS Garbiarska

Oznamy o mimoriadnych príležitostiach: 

13.8.2017  o 9:30
Pamiatka posvätenia kostola
Slávnostným kazateľom bude: Mgr. Michal Zajden, PhD

20.8.2017  o 9:30 
10.po Sv. Trojici-nedeľa KAJÚCA
po skončení sl.Božích bude Večera Pánova