Rozpis služieb Božích


Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí
Nedeľa večerné   17:00 
Utorok      17:00


Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku (mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23


Služby Božie v DSS:

Pondelok 14:00    DSS Skladná ulica / prvý pondelok v mesiaci 
Pondelok    14:30    DSS Barca
Štvrtok  10:00    DSS Lux Opatovská cesta
Piatok    09:30    DSS Garbiarska

Rozpis budúcich termínov prisluhovania 
Večere Pánovej v roku 2019:

1.12.2019  1.adventná 9:30 - VP po službách Božích
8.12.2019   2.adventná 9:30 - VP po službách Božích
15.12.2019 3.adventná 9:30 - VP po službách Božích
17.12.2019 UTOROK 17:00 - VP v rámci služieb Božích
19.12.2019 ŠTVRTOK 17:00 - VP v rámci služieb Božích
22.12.2019 4.adventná 9:30 - VP po službách Božích
26.12.20192.Sláv.Vianočná 9:30 - VP po službách Božích