Rozpis služieb Božích

MIMORIADNY OZNAM:
Zhoršená pandemická situácia, tisícky novonakazených, kolabujúce nemocnice aj v Košiciach, to všetko nás vedie k rozhodnutiu prispieť k zastaveniu mobility občanov. PRETO SA NEBUDÚ  KONAŤ BOHOSLUŽBY
OD 30.12. AŽ DO ODVOLANIA.

Do nového roka 2021 Vám prajeme veľa Božej milosti, zdravia a požehnania.

31.12.2020  17:00 Záver občianskeho roka - NEBUDÚ SA KONAŤ
         - VYPOČUJTE SI PRÍHOVOR

01.01.2021  Nový rok 2021 - VYPOČUJTE SI PRÍHOVOR
      09:30 Sl.Božie s Večerou Pánovou - NEBUDÚ SA KONAŤ

      17:00  večerné - NEBUDÚ SA KONAŤ
03.01.2021  Nedeľa po Novom roku - VYPOČUJTE SI PRÍHOVOR
      
09:30  Sl.Božie - NEBUDÚ SA KONAŤ
      17:00  večerné - NEBUDÚ SA KONAŤ
05.01.2021  UTOROK   17:00 Večerné - NEBUDÚ SA KONAŤ
06.01.2021  Zjavenie Kr. Pána mudrcom - VYPOČUJTE SI PRÍHOVOR
      09:30  Sl.Božie - NEBUDÚ SA KONAŤ
      17:00  večerné - NEBUDÚ SA KONAŤ
10.01.2021 - VYPOČUJTE SI PRÍHOVOR
17.01.2021 - VYPOČUJTE SI PRÍHOVOR
24.01.2021 - 
31.01.2021 - Pri dodržaní hygienických pandemických opatrení v interieri: 
ZA PRÍTOMNOSTI 6 ĽUDÍ  a všetci ochranné rúška, sa budú môcť konať:
 - krsty
 - sobáše
 - pohreby

Bližšie aktuálne informácie budeme priebežne oznamovať.
Prijmite to s porozumením. Buďme zodpovední.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.

V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT

Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí

Nedeľa večerné   17:00 
Utorok       17:00

Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku 
(mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23

Reformačný modlitebný týždeň 26.-30.okt.2020

Vzhľadom na zákaz bohoslužobných zhromaždení Reformačný modlitebný týždeň v tomto roku sa bude konať iným spôsobom.

Každý večer o 18:00 hodine bude zverejnený príhovor na danú tému a podnety k modlitbám .

CESTA K REFORMÁCII

Služby Božie v DSS:

Pondelok 14:30    DSS Skladná ulica / prvý pondelok v mesiaci  - nekonajú sa
Pondelok    14:30    DSS Barca  - nekonajú sa
Štvrtok  10:00    DSS Lux Opatovská cesta  - nekonajú sa
Piatok    09:30    DSS Garbiarska  - nekonajú sa