Rozpis služieb Božích

Aktuálne pandemické opatrenia pre KOŠICE DOVOĽUJÚ 
KONANIE BOHOSLUŽIEB V KOSTOLE

   Covidový semafor červený I. stupeň OHROZENIA od 13.9. - umožňuje, aby sa bohoslužieb mohli zúčastniť veriaci za splnenia týchto podmienok:
 - 150 účastníkov - OTP
   - Očkovaní (plne očkovaní)
   - Testovaní- (PCR 72 hod. AG 48 hod.)
   - Prekonali covid

- Pri vstupe podpísanie PREZENČNEJ LISTINY
DEZINFEKCIA RÚK

- PREKRYTIE nosa a úst 
- Dodržiavať dostatočné ODSTUPY


Predsedníctvo CZ prosí členov cirkevného zboru, aby s porozumením prijali tieto súčasné obmedzenia. Veríme, že ich budete rešpektovať.Pri dodržaní týchto vyššie spomenutých podmienok sa budú môcť konať aj:
 - krsty
 - sobáše
Počet účastníkov na pohrebe určuje pohrebná služba. Túto informáciu dostanete tam.  
 - pohreby
Bližšie aktuálne informácie budeme priebežne oznamovať.
Prijmite to s porozumením. Buďme zodpovední.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.

V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.


Bohoslužby v septembri 2021:NEDEĽA 5.9.2021  o 9:30  Začiatok školského roka
         večerné o 18:00

UTOROK 7.9.2021 o 18:00
NEDEĽA 12.9.2021  o 9:30  a  večerné o 18:00

UTOROK 14.9.2021 o 18:00 sa NEKONAJÚ 
NEDEĽA 19.9.2021  o 9:30 a  - večer o 18:00 - totožné ako ranné 

UTOROK 21.9.2021 o 18:00
NEDEĽA 26.9.2021  o 9:30 Poďakovanie za úrody zeme, po skončení bude 
                          Večera Pánova 
     večerné o 18:00

UTOROK 28.9.2021 o 18:00


Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí

Nedeľa večerné   18:00 
Utorok       18:00

Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku 
(mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23

Služby Božie v DSS:

Pondelok   10:30  Diakonické centrum Cesty nádeje
Streda     14:30    DSS Barca

Štvrtok   10:00    DSS Lux Opatovská cesta 
Piatok  09:00    DSS Garbiarska