Rozpis služieb Božích


Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí

Nedeľa večerné   18:00 
Utorok      18:00


Štvrtok 21.5. VSTÚPENIE    18:00


Služby Božie v Hrašovíku:
4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku 
(mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23Služby Božie v DSS:       
Od 10.3. až do odvolania SA NEKONAJÚ! 
Potom oznámime ďalší postup.

Pondelok 14:30    DSS Skladná ulica / prvý pondelok v mesiaci 
Pondelok    14:30    DSS Barca
Štvrtok  10:00    DSS Lux Opatovská cesta
Piatok    09:30    DSS Garbiarska

Na budúcu nedeľu a v pondelok budú Svätodušné sviatky.

31.5.2020 NEDEĽA 9:30 
     a po skončení bude spoveď s Večerou Pánovou
31.5.2020 večerné o 18:00 spojené so spoveďou a Večerou Pánovou.


1.6.2020 PONDELOK 9:30 
   a po skončení bude spoveď s Večerou Pánovou
1.6.2020 večerné o 18:00 spojené so spoveďou a Večerou Pánovou.

Pri prisluhovaní Večere Pánovej MUSÍME dodržiavať 2 metrové odstupy a víno sa bude dávať v jednorázových plastových kalíškoch.