Rozpis služieb Božích

Plánované Evanjelické služby Božie v Čani
(v Reformovanom kostole):

10.9.2023 o 14,00  14. nedeľa po Svätej Trojici


Bohoslužieb sa môžete zúčastniť 
bez obmedzení.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.
V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.

Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí
Nedeľa večerné   18:00 
Utorok večerné   18:00


Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 8:15/ alebo 14:00 / po dohodeSlužby Božie v DSS:

Štvrtok     9:00   DSS Lux  
     10:15  Diakonické centrum Cesty nádeje
Piatok  09:00    DSS Garbiarska  

SEPTEMBER  2023

Nedeľa    3.9.2023
              9:30 hlavné sl.Božie, začiatok šk.roka, požeh.detí
            18:00 večerné
           
Utorok 5.9.2023 o 18:00 večerné
Nedeľa    10.9.2023 
              9:30 hlavné sl.Božie
      14:00 Sl.Božie v Čani v Reformovanom kostole

      18:00 večerné

Utorok 12.9.2023 o 18:00 večerné
Nedeľa    17.9.2023 
              9:30 hlavné sl.Božie 
       18:00 večerné 

Utorok 19.9.2023 o 18:00 večerné
Nedeľa    24.9.2023 - Poďakovanie za úrody
                8:15 v Hrašovíku
       
9:30 hlavné sl.Božie + Večera Pánova
        18:00 večerné
Utorok 26.9.2023  o 18:00 večerné s Večerou Pánovou


Pastorálne návštevy

Ak by ktokoľvek požadoval osobnú pastorálnu starostlivosť s Večerou Pánovou v domácnosti, môžete o to požiadať na telefónnych číslach:

Stanislav Kocka:     0904 803 892
Dušan Havrila:    0905 155 749
Samuel Linkesch:  0907 951 648