Rozpis služieb Božích

Služby Božie v kostole:

Nedeľa     9.30
Nedeľa večerné 18:00/17:00 počas zimného času
Utorok        18:00/17:00 počas zimného času

Služby Božie v Hrašovíku:
4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku:
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23

Služby Božie v DSS:

Pondelok 14:30  DSS Skladná ulica 
Streda  9:30  DSS Lux Opatovská cesta
Streda  14:30   DSS Barca
Piatok   9:30     DSS Garbiarska

 

Oznamy o mimoriadnych príležitostiach: 

Reformačný modlitebný týždeň 23.-27.10.2017Každý večer od pondelka do piatka o 18:00 v Zborovej sále, Mlynská 23/1.poschodie.

pondelokZmena v nasledovaní Pána
utorokZmena v láske a vo vzťahoch
stredaZmena v pokore a svätosti
štvrtokZmena v myslení
piatokZmena v prístupe k Božiemu Slovu


31.10.2017 o 17:00  Pamiatka reformácie 
Služby Božie s Večerou Pánovou 

1.11.2017 o 17:00 Pamiatka zosnulých
 

Pri príležitosti 500.výročia reformácie sa uskutoční spoločné vyjadrenie vďačnosti pod názvom: Vďačnosť za bibliu.
Nedeľa 29.10.2017 o 17:00 v Kresťanskom centre Apoštolskej cirkvi. Podujatie spoločne pripravili cirkevné zbory Evanjelickej aliancie v Košiciach: Evanjelická a.v. cirkev, Apoštolská cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská.


V programe vystúpi zborový spevokol: CHVÁLOSPEV.