Rozpis služieb Božích

Bohoslužieb sa môžete zúčastniť 
bez obmedzení.
Pri dodržaní týchto podmienok:
- DEZINFEKCIA RÚK

Za rovnakých podmienok sa budú konať :
 - krsty  - sobáše  - pohreby 
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.
V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.

Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí

Nedeľa večerné   18:00 
Utorok       18:00

Biblická hodina:

ŠTVRTOK  17:00  Zborové centrum, Zvonárska 23/prízemie 

Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 8:15/ alebo 14:00 po dohodeSlužby Božie v DSS:

Štvrtok       10:30  Diakonické centrum Cesty nádeje
Streda     14:30    DSS Barca

Piatok  09:00    DSS Garbiarska  

SEPTEMBER 2022

Nedeľa   4.9.2022 
            8:15 v maďarskom jazyku  
      9:30  hlavné sl.Božie + volebný konvent na 
                                   funkciu generálneho dozorcu ECAV
     1
8:00   večerné 

Utorok 6.9.2022 
       18:00 večerné 
Nedeľa  11.9.2022 
          9:30  
           18:00 večerné
Utorok  13.9.2022
        18:00 večerné
Nedeľa  18.9.2022 
          9:30 hlavné sl.Božie 
           18:00 večerné
Utorok 20.9.2022
        18:00 večerné
Nedeľa  25.9.2022 - Poďakovanie za úrody
       8:15 v Hrašovíku            
       9:30 hlavné sl.Božie + Večera Pánova
       1
8:00 večerné s Večerou Pánovou
Utorok 27.9.2022
        18:00 večerné
Pastorálne návštevy

Ak by ktokoľvek požadoval osobnú pastorálnu starostlivosť s Večerou Pánovou v domácnosti, môžete o to požiadať na telefónnych číslach:

Stanislav Kocka:     0904 803 892
Dušan Havrila:    0905 155 749
Samuel Linkesch:  0907 951 648