Rozpis služieb Božích


Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí
Nedeľa večerné   18:00 
Utorok      18:00Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku (mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23


Služby Božie v DSS:

Pondelok 14:00    DSS Skladná ulica 
Pondelok    14:30    DSS Barca
Streda   10:00    DSS Lux Opatovská cesta
Piatok    09:30    DSS Garbiarska

Rozpis budúcich termínov prisluhovania 
Večere Pánovej v roku 2019:

5.7.2019   Cyril a Metod 18:00 - VP v rámci služieb Božích
25.8.2019 Kajúca nedeľa 9:30 - VP po službách Božích
29.9.2019  Poď. za úrody 9:30 - VP po službách Božích
31.10.2019Pamiatka reformácie 17:00 - VP v rámci služieb Božích
1.12.2019  1.adventná 9:30 - VP po službách Božích
8.12.2019   2.adventná 9:30 - VP po službách Božích
15.12.2019 3.adventná 9:30 - VP po službách Božích
17.12.2019 UTOROK 17:00 - VP v rámci služieb Božích
19.12.2019 ŠTVRTOK 17:00 - VP v rámci služieb Božích
22.12.2019 4.adventná 9:30 - VP po službách Božích
26.12.20192.Sláv.Vianočná 9:30 - VP po službách Božích