Rozpis služieb Božích


Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí
Nedeľa večerné  17:00 
Utorok     17:00

Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku (mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23


Služby Božie v DSS:

Pondelok 14:00    DSS Skladná ulica 
Pondelok    14:30    DSS Barca
Streda   10:00    DSS Lux Opatovská cesta
Piatok    09:30    DSS Garbiarska

Rozpis termínov prisluhovania 
Večere Pánovej v roku 2019:

1.1.2019    Nový rok  9:30 - VP po službách Božích
10.3.2019 1.pôstna 9:30 - VP po službách Božích
17.3.2019 2.pôstna 9:30 - VP po službách Božích
24.3.2019 3.pôstna 9:30 - VP po službách Božích
31.3.2019 4.pôstna 9:30 - VP po službách Božích
7.4.2019    5.pôstna pašie 9:30 - VP po službách Božích
14.4.2019 6.pôstna pašie 9:30 - VP po službách Božích
16.4.2019 UTOROK 18:00 - VP v rámci služieb Božích
18.4.2019 ZELENÝ ŠTVRTOK 18:00 - VP v rámci služieb Božích
19.4.2019 VEĽKÝ PIATOK pašie 9:30 - VP po službách Božích
19.4.2019 večerné 18:00 - VP v rámci služieb Božích
22.4.2019 2.Sláv. Veľkonočná 9:30 - VP po službách Božích
18.5.2019 SOBOTA pred Konfirmáciou 17:00 - VP v rámci sl.Božích
9.6.2019   1.Sláv.Svätodušná 9:30 - VP po službách Božích
5.7.2019   Cyril a Metod 18:00 - VP v rámci služieb Božích
25.8.2019 Kajúca nedeľa 9:30 - VP po službách Božích
29.9.2019  Poď. za úrody 9:30 - VP po službách Božích
31.10.2019Pamiatka reformácie 17:00 - VP v rámci služieb Božích
1.12.2019  1.adventná 9:30 - VP po službách Božích
8.12.2019   2.adventná 9:30 - VP po službách Božích
15.12.2019 3.adventná 9:30 - VP po službách Božích
17.12.2019 UTOROK 17:00 - VP v rámci služieb Božích
19.12.2019 ŠTVRTOK 17:00 - VP v rámci služieb Božích
22.12.2019 4.adventná 9:30 - VP po službách Božích
26.12.20192.Sláv.Vianočná 9:30 - VP po službách Božích