Rozpis služieb Božích

Bohoslužieb sa môžete zúčastniť 
bez obmedzení.
Na Facebookovej stránke ecav s vami  si môžete vypočuť rôzne duchovné príhovory z rôznych cirkevných zborov.
V prípade potreby volajte na telefónne čísla uvedené v sekcii KONTAKT.

Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí
Nedeľa večerné   18:00 

  • Utorok večerné   18:00


Služby Božie v Hrašovíku: 

4.nedeľa v mesiaci 8:15/ alebo 14:00 / po dohode


Služby Božie v DSS:

Pondelok   14:00  DSS VIA LUX Barca, Andraščíkova 2
Štvrtok         9:00  DSS Lux  Opatovská cesta 1783
      10:30   Diakonické centrum Cesty nádeje, Urbánkova 1
Piatok   09:00  DSS Garbiarska 4  


JÚN 2024

Nedeľa   2.6.2024 
    9:30 hlavné sl.Božie s požehnaním detí
    18:00  večerné
Utorok 4.6.  večerné   18:00

Nedeľa   9.6.2024 
    9:30 hlavné sl.Božie, Voleb. konv.zb.dozorcu a
       presbyterov
    
    18:00   večerné
Utorok 11.6.  večerné   18:00 - NEBUDE, kvôli stavebným prácam v kostole


Nedeľa    16.6.2024 Nedeľa otcov
    9:30 hlavné sl.Božie  + vystúpenie spevokolu Sovičky          18:00 večerné
Utorok 18.6. večerné 18:00
 
Nedeľa   23.6.2024
          8:15 v Hrašovíku
    
9:30 hlavné sl.Božie  
    18:00   večerné
Utorok 25.6. večerné 18:00 

Nedeľa    30.6.2024

            
     9:30  hlavné sl.Božie
    18:00  večerné
Pastorálne návštevy

Ak by ktokoľvek požadoval osobnú pastorálnu starostlivosť s Večerou Pánovou v domácnosti, môžete o to požiadať na telefónnych číslach:

Stanislav Kocka:     0904 803 892
Dušan Havrila:    0905 155 749
Samuel Linkesch:  0907 951 648