Rozpis služieb Božích


Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí
Nedeľa večerné   18:00 
Utorok      18:00

Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku (mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23


Služby Božie v DSS:

Pondelok 14:00    DSS Skladná ulica 
Streda     9:30    DSS Lux Opatovská cesta
Streda   14:00   DSS Barca
Piatok      9:30   DSS Garbiarska

 • Večere Pánove sa prisluhujú  vždy PO  ranných Službách Božích a NA večerných v prvom polroku v týchto termínoch:
 • 1.1.2018     Nový rok
 • 18.2.2018  Prvá pôstna nedeľa
 • 25.2.2018  Druhá pôstna nedeľa
 • 4.3.2018    Tretia pôstna nedeľa
 • 11.3.2018  Štvrtá pôstna nedeľa
 • 18.3.2018     Piata pôstna nedeľa - Smrtná - pašie
 • 25.3.2018     Šiesta pôstna nedeľa - Kvetná - pašie
  • 27.3.2018     Utorok o 17:00
  • 29.3.2018     Zelený štvrtok o 17:00
 • 30.3.2018    Veľký piatok - pašie
  • 30.3.2018    Veľký piatok o 17:00 
 • 2.4.2018     Druhý sviatok Veľkonočný
  • 12.5.2018   Sobota pred konfirmáciou o 17:00
 • 20.5.2018   Prvý sviatok Svätodušný
  • 20.5.2018 Večerné o 18:00