Rozpis služieb Božích


Služby Božie v kostole:

Nedeľa         9.30  / prvá nedeľa v mesiaci aj požehnanie detí

Nedeľa večerné   18:00 
Utorok      18:00


Služby Božie v Hrašovíku:

4.nedeľa v mesiaci 9:30/ alebo 14:00 po dohode

Biblická hodina počas šk.roku 
(mimo adventu, pôstu a prázdnin):
štvrtok 16:30 v Zborovom centre, Zvonárska 23Služby Božie v DSS:

Pondelok 14:30    DSS Skladná ulica / prvý pondelok v mesiaci 
Pondelok    14:30    DSS Barca
Štvrtok  10:00    DSS Lux Opatovská cesta
Piatok    09:30    DSS Garbiarska