Stránkové dni

Stránkové dni na farskom úrade:

Pondelok: 9:00 - 13:00
Utorok  nestránkový deň
Streda   9:00 - 12:00 13:00 - 16 : 00
Štvrtok  9:00 - 12:00
Piatok    9:00 - 13:00


Zmena stránkových dní
počas letných mesiacov:

Od 26.6. do 1.9. sú stránkové dni iba:
Pondelok 9:00 - 12:00
Streda   9:00 - 12:00
Piatok   9:00 - 12.00

V  naliehavých situáciách volajte: 0907 915 128

Rozpis služieb farárov v kancelárii farského úradu: 

PaedDr. Dušan Havrila, farár-konsenior
 pondelok 9.00 – 13.00
 piatok 9.00 – 13.00
Mgr. Samuel Linkesch, farár
 streda 13.00 – 16.00
 štvrtok 9.00 – 12.00
Mgr. Stanislav Kocka, farár
 pondelok 9.00 – 13.00
 piatok 9.00 – 13.00
Mgr. Anna Linkeschová, kaplánka
 streda 9.00 – 12.00
 štvrtok 9.00 – 12.00