Stránkové dni

AKTUALIZOVANÉ STRÁNKOVÉ DNI   

Oznamujeme, že vzhľadom na zákaz vychádzania 
NIE SÚ od 19.12. na farskom úrade stránkové dni. 
V prípade pohrebu použite telefónny kontakt:
Kontakt v naliehavých situáciách.

Pondelok:  9:00 - 12:00 - ZATVORENÉ
Utorok     nestránkový deň
Streda   9:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00  - ZATVORENÉ
Štvrtok     nestránkový deň
Piatok    9:00 - 12:00  - ZATVORENÉ
Pripomíname členom Evanjelického a.v. cirkev. zboru, že sa blíži koniec roka a prosíme, aby uhradili svoj cirkevný príspevok a podporili svoj cirkevný zbor aj formou milodaru
Môžete tak urobiť osobne na farskom úrade, alebo  elektronicky
Rozpis služieb farárov v kancelárii farského úradu:

Pondelok: 9:00 - 12:00 Mgr. Stanislav Kocka

Streda:   9:00 - 12:00  Mgr. Anna Linkeschová

      13:00 - 16:00  PaedDr.Dušan Havrila PhD.

Piatok:   9:00 - 12:00   Mgr. Samuel Linkesch