Stránkové dni

STRÁNKOVÉ DNI od 27.6. do 2.9.   

Pondelok: od 9:00 do 12:00
Utorok     nestránkový deň
Streda    od 9:00 do 12:00 
Štvrtok     nestránkový deň
Piatok     od 9:00 do 12:00

V naliehavom prípade (pohreb a pod.) si dohodnite  stretnutie s konkrétnym farárom. Telefóny sú uvedené v sekcii
kontakt. 


Pripomíname členom Evanjelického a.v. cirkev. zboru, aby uhradili svoj cirkevný príspevok a podporili svoj cirkevný zbor aj formou milodaru.
Môžete tak urobiť elektronicky.