Stránkové dni

STRÁNKOVÉ DNI   počas lockdownu

Pondelok:  zatvorené
Utorok     nestránkový deň
Streda    zatvorené
Štvrtok     nestránkový deň
Piatok     zatvorené


V naliehavom prípade (pohreb a pod.) si dohodnite  stretnutie s konkrétnym farárom. Telefóny sú uvedené v sekcii
kontakt. 


Pripomíname členom Evanjelického a.v. cirkev. zboru, aby uhradili svoj cirkevný príspevok a podporili svoj cirkevný zbor aj formou milodaru.
Môžete tak urobiť elektronicky.Služby na farskom úrade: