Stránkové dni

STRÁNKOVÉ DNI POČAS LETA    

Pondelok:  9:00 - 12:00
Utorok     nestránkový deň
Streda   9:00 - 12:00  
Štvrtok     nestránkový deň
Piatok    9:00 - 12:00 Pripomíname členom Evanjelického a.v. cirkev. zboru, aby uhradili svoj cirkevný príspevok a podporili svoj cirkevný zbor aj formou milodaru
Môžete tak urobiť osobne na farskom úrade, alebo  elektronicky

Kontakt v naliehavých situáciách.