Stránkové dni

Stránkové dni na farskom úrade:

Pondelok: 9:00 - 13:00
Utorok  nestránkový deň
Streda   9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok  nestránkový deň
Piatok    9:00 - 13:00

Kontakt v naliehavých situáciách

Rozpis služieb farárov v kancelárii farského úradu: 

Mgr. Stanislav Kocka, farár
   
pondelok 9.00 – 13.00
Mgr. Anna Linkeschová, kaplánka
   
streda 9.00 – 12.00 
PaedDr. Dušan Havrila, farár-konsenior
   streda 13.00 – 16.00
Mgr. Samuel Linkesch, farár
   piatok 9.00 – 13.00