Stránkové dni

STRÁNKOVÉ DNI   
  
ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN
Pondelok: 9:00 - 12:00
Utorok  nestránkový deň
Streda   9:00 - 12:00    
Štvrtok  nestránkový deň
Piatok    9:00 - 12:00 

Kontakt v naliehavých situáciách 


Rozpis služieb farárov v kancelárii farského úradu počas školského roku: 

Mgr. Stanislav Kocka, farár
   
pondelok 9.00 – 12.00
Mgr. Anna Linkeschová, kaplánka
   
streda 9.00 – 12.00 
PaedDr. Dušan Havrila, farár
   streda 13.00 – 16.00
Mgr. Samuel Linkesch, farár-senior
   piatok 9.00 – 12.00