Stránkové dni

STRÁNKOVÉ DNI   

Pondelok:  9:00 - 12:00
Utorok     nestránkový deň
Streda   9:00 - 12:00  a 13:00 - 16:00
Štvrtok     nestránkový deň
Piatok    9:00 - 12:00 Pripomíname členom Evanjelického a.v. cirkev. zboru, aby uhradili svoj cirkevný príspevok a podporili svoj cirkevný zbor aj formou milodaru
Môžete tak urobiť osobne na farskom úrade, alebo  elektronicky

Kontakt v naliehavých situáciách.Služby na farskom úrade:

Mgr.Stanislav Kocka       - Pondelok: 9:00 - 12:00
Mgr. Anna Linkeschová    - Streda:     9:00 - 12:00 
PaedDr. Dušan Havrila PhD.    - Streda:    13:00 - 16:00
Mgr. Samuel Linkesch      - Piatok:      9:00 - 12:00