Stránkové dni

STRÁNKOVÉ DNI   

Pondelok: od 9:00 do 12:00
Utorok     nestránkový deň
Streda    od 9:00 do 12:00 a 13:00 do 16:00
Štvrtok     nestránkový deň
Piatok     od 9:00 do 12:00

V naliehavom prípade (pohreb a pod.) si dohodnite  stretnutie s konkrétnym farárom. Telefóny sú uvedené v sekcii
kontakt. 


Pripomíname členom Evanjelického a.v. cirkev. zboru, aby uhradili svoj cirkevný príspevok a podporili svoj cirkevný zbor aj formou milodaru.
Môžete tak urobiť elektronicky.Služby na farskom úrade: