Architektúra kostola

Evanjelický a.v. kostol na Mlynskej ulici v Košiciach

Z iniciatívy nemeckého a slovenského kostolného spoločenstva kúpil cirkevný zbor niekoľko parciel na Mlynskej ulici. Projektami poverili dvorského architekta Juraja J. Kitzlinga. Výstavba chrámu, fary a zborového domu prebiehala v rokoch 1804 – 1816.
“Hotové dielo treba pokladať za najkrajšiu stavbu evanjelického klasicizmu na celom Slovensku.” napísala Ing.arch.Duchoňová.
            Pôdorysne je to centrálny typ kostola s ústredným oválom lode, z ktorej vo forme kríža vychádzajú ďalšie priestory.Symetricky komponované trojdielne priečelie ma na osi vstup.Celý exteriér je architektonicky vyvážený, ale pretože sa prispôsobil okolitej zástavbe, nie je možné ho dostatočne oceniť.
            Nad vstupným priestorom je vo vnútri kostola organový chór. Oproti je oltárny priestor zaklenutý valenou klenbou. Nad centrálnym priestorom je vysoká kupola, ktorá má vymaľované kazetovanie s rozetovými motívmi a je presvetlená laternou a polkruhovými oknami pri základni.
Oltár charakterizuje klasistická stĺpová architektúra , v nádstavci so sochami Viery, Nádeje a Lásky. Oltárny obraz pochádza od známych levočských maliarov Jozefa Czauczika a Jána Müllera z roku 1816. Valcová kazateľnica s baldachýnom je tiež z roku 1816. Výnimočný tvar má krtiteľnica s vrchnákom, ozdobená fetónmi a položená na troch nohách s hermovými hlavami.
Počas výstavby sa k nemeckému a slovenskému zboru pridal aj maďarský zbor a na znak dobrej vôle zakúpil pre kostol zvony. Kostol slúžil všetkým trom zborom. Kazatelia ovládali všetky tri jazyky.
            Zo starých drevených kostolov bol prenesený organ, ktorý je starší od terajšieho kostola zhruba o sto rokov, patronátna lavica zo začiatku 18. storočia. Z cintorína sem premiestnili cenný kríž z roku 1735.
            Po druhej svetovej vojne nemecká cirkev na Slovensku oficiálne zanikla, dnes je v Košiciach dvojrečový zbor slovensko – maďarský.

   Pozrite si virtuálnu prehliadku interiéru kostola. 

Dominanty Košíc - Evanjelický kostol


Areál zborového centra Zvonárska 23.