Diakonia-Návštevná služba

Návštevná služba

Od januára 2011 vykonávame návštevy našich klientov opatrovateľskej služby, členov Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice  a ďalších občanov mesta Košice podľa ich aktuálnej potreby.

  • Mária Bondrová (kontakt: 0910/950990)
    - klienti opatrovateľskej služby, členovia CZ ECAV Košice, ostatní občania