Úvod

Vitajte na stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. Košice.
Život cirkevného zboru zahŕňa všetky vekové kategórie. Deti, dorast mládež, rodiny, Modlitebné spoločenstvo, Rodinné spoločenstvo, Diakoniu, službu Samaritán, Spevácky zbor Chválospev a viaceré misijné projekty mládeže.

 

 

Košický seniorát Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. 
Pod týmto názvom si môžete kúpiť knihu o Košickom senioráte. V jednotlivých kapitolách sa pozriete do každého cirkevného zboru v senioráte. Dozviete sa o histórii vzniku cirkevných zborov. Zobrazené sú všetky kostoly na všetkých fíliách.
Kniha je plnofarebná, viazaná, 183 strán a s tvrdým obalom. Zakúpiť si ju môžete v každom CZ Košického seniorátu, alebo v sídle seniorátu vo Vyšnej Kamenici.
Cena: 10.- eur.